Światowy Dzień Inwalidy Oddziału Targówek w DK Świt

kwiecień 28th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dzisiaj, 28 04 2015r odbyła się w DK Świt uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy Oddziału Targówek kliknij

Uroczyste spotkanie 28.04.2015 r. w D.K. Świt, z okazji Światowego Dnia Inwalidy  otworzył Witold Harasim – Przewodniczący O/R P.Z.E.R.i I.Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Janusz Czyż – Przewodniczący O/O P.Z.E.R. i I, Małgorzata Kwiatkowska v-ce Burmistrz Dzielnicy Targówek, Jadwiga Ciastek- Przewodnicząca Rady Seniorów, płk. Czesław Lewandowski, Mariola Drzewińska – Dyrektor Przedszkola 156. Podejmowane i realizowane zadania na rzecz środowiska seniorów  nie są łatwe ale jakże ważne i potrzebne w dzisiejszych realiach. Zespołowość i współdziałanie są podstawą i warunkiem działań do których całym sercem mobilizujemy, zachęcamy i zapraszamy przychylnych nam ludzi, instytucje, podmioty – podkreślał w wystąpieniu kolega Witold Harasim. Priorytetem związku jest dążenie do poprawy warunków bytowych życia emerytów i rencistów, wyszukiwanie możliwości uzyskiwania osłon materialnych, stwarzanie możliwości szerszego uczestnictwa w życiu społecznym, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowaniu czasu wolnego- akcentowali mówcy. W wystąpieniu, Kolega Janusz Czyż zwrócił uwagę, że głównym celem ustanowionego w 1956 r . Dnia Inwalidy, jest uświadomienie wszystkim, jak cienka jest granica między światem osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, a najważniejszym przesłaniem jest walka z różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności. Członkowie związku udowadniają, że gdy posiada się wsparcie oddanych ludzi, człowiek w podeszłym wieku, czy też zmagający się z pewnymi niedoskonałościami nie musi rezygnować ze swoich pasji i może być ciągle aktywny. Wszystkim osobom współdziałającym z P.Z.E.R. i I. życzymy zadowolenia z pracy, czerpania radości i satysfakcji z pełnionej misji, która potrzebującym pomocy daje nadzieję i uśmiech. Kolega Witold Harasim wręczył Podziękowania : Panu Krzysztofowi Szczurowskiemu – Prezesowi S.M. „Bródno”, Marioli Drzewińskiej – Dyrektor Przedszkola 156. Wyróżnieni zostali również członkowie związku. Z koła nr 2- Andrzej Bąk, Halina Socha, Jerzy Niewęgłowski. Z koła nr 3 Lucyna Mieczkowska. Z Koła nr 4 Kazimierz Grzeszczyk, Idzi Motyliński, Alina Pielak. Z koła nr 6 Marian Kiełbasa, Danuta Michrowska. Z koła nr 7 Krystyna Korpowska. Z koła nr 9 Krystyna Jaskólska. Z Koła nr 15 Joanna Szczepaniak, Izabela Wierzbicka. Uroczystość uświetniły występy zespołów artystycznych seniorów. Monologi, wiersze,piosenki, pieśni wzbudzały zachwyt i uznanie publiczności. Słowa podziękowania skierował Przewodniczący Witold Harasim do Zosi Waszkiewicz i Danusi Ziębińskiej za sprawne prowadzenie części artystycznej. Hani Sobótce – Przewodniczącej Centrum Aktywności Seniorów z okazji stu dni jego funkcjonowania życzył spełnienia marzeń, gratulował świetnych pomysłów przyciągających coraz liczniejsze grono emerytów z Targówka na integrujące zajęcia i spotkania.Musimy wspólnie podejmować skuteczne działania na rzecz dalszego rozwoju C.A.S. zaapelował do uczestników spotkania. Wszystkim koleżankom i kolegom, dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności i oby otaczający świat był bardziej przyjazny, ciepły i bliski-życzy Zosia Baryczka.

obrazki

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.