Archiwizowane sierpień, 2023

Uroczyste obchody upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską, pod pomnikiem „Cudu nad Wisłą”, znajdującym się przy ulicy Wysockiego.

środa, sierpień 16th, 2023 Wpisane w Ostatnie wpisy | Brak komentarzy »

W czasie uroczystości delegacja Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w skład której weszły: Zofia Bogudał, Danuta Ziębińska i Alicja Michlewicz, złożyła kwiaty w asyście harcerzy z 51 Drużyny Harcerskiej „Zieleniec” i 20 Drużyny Harcerek „Orawa”. Zgromadzeni goście wysłuchali także ...

Z pobytu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FLORYN w Unieściu (Mielnie)

piątek, sierpień 11th, 2023 Wpisane w Ostatnie wpisy | Brak komentarzy »

W dniach 24 lipiec do 6 sierpnia 2023 roku nasi członkowie Związku przebywali w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FLORYN w Unieściu (Mielnie). OWR i zachód słońca Ognisko - zabawa biesiadna Turnus rehabilitacyjny - ćwiczenia pilates

Uroczystość złożenia wieńców z okazji 79 rocznicy Powstania Warszawskiego pod głazem upamiętniającym „Redutę Bródnowską”

piątek, sierpień 11th, 2023 Wpisane w Ostatnie wpisy | Brak komentarzy »

Z pogrzebu Anny Caban zmarłej w wieku 77 lat

piątek, sierpień 11th, 2023 Wpisane w Ostatnie wpisy | Brak komentarzy »

W dniu 11 lipca 2023 roku zmarła Ś.P. ANNA CABAN z domu Majewska nasza Koleżanka, poetka, przeżywszy 77 lat.

Z pogrzebu Janiny Frąckowiak zmarłej w wieku 98 lat

piątek, sierpień 11th, 2023 Wpisane w Ostatnie wpisy | Brak komentarzy »