Cele Związku

Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogólu
jego członków.

Podstawowymi celami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów są:

  1. Poprawienia warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
  2. Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów.
  3. Reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.