Po Plenum 29 sierpnia

wrzesień 28th, 2013 Wpisane w Ostatnie wpisy

Struktura organizacyjna
ODDZIAŁ REJONOWY  WARSZAWA – TARGÓWEK
POLSKI   ZWIĄZEK   EMERYTÓW,  RENCISTÓW   l   INWALIDÓW
03-254 Warszawa, ul Turmoncka 10, tel. 8] 1-49-48, wtorek i czwartek w godz. 11-14

OPERACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ODDZIAŁU REJONOWEGO WARSZAWA TARGÓWEK
Po Plenum 29 sierpnia 2013r.

PREZYDIUM   ZARZĄDU:
REMIGIUSZ SIKORA – PRZEWODNICZĄCY
KAZIMIERA OWCZAREK – WICEPRZEWODNICZĄCA
WITOLD HARASIM – WICEPRZEWODNICZĄCY
URSZULA WOLAŃSKA – SEKRETARZ
ZOFIA KOCOŁ – SKARBNIK

KOMISJE I ZESPOŁY:

  • KOMISJA SOCJALNO-BYTOWA:

ZBIGNIEW SKRABSKI – PRZEWODNICZĄCY
JANINA ZIĘTEK
ELŻBIETA BARNOWSKA

  • KOMISJA MEDIALNA:

GRAŻYNA OKRASA – PRZEWODNICZĄCA

 

  • ZESPÓŁ – Redakcji gazetki „Nasz Głos” i strony internetowej

MIECZ YSŁAW ZAKRZEWSKI-Przewodniczący
ANNA KUCZYŃSKA

  • ZESPÓŁ – Redakcja Radia Internetowegó „KIS” Yakat
  • ZESPÓŁ – Telewizji Internetowej Seniorów „ITVS” Vakat
  • ZESPÓŁ – Współpracy z Mediami Lokalnymi i Warszawskimi Vakat

    ***

ZESPÓL ORGANIZACJI TURNUSÓW I IMPREZ:
TERESA WILEMBERG – PRZEWODNICZĄCA
Vakat

ZESPÓŁ KULTURY:
JADWIGA POPIS – PRZEWODNICZĄCA
MARIA ALEKSANDROWICZ
TADEUSZ KOWALCZYK

ZESPÓŁ PORAD OBYWATELSKICH:
ROMANA LIPKA – PRZEWODNICZĄCA

HENRYK KLAUDEL
ZESPÓŁ ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH:
HANNA SOBÓTKA – PRZEWODNICZĄCA
Vakat
PRACOWNIA PLASTYCZNA:
HALINA TRYBENEK
DANUTA ODYNIEC
Vakat

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
REGINA RUMMEL
DANUTA WRÓBLEWSKA
MARTA KWIECIEŃ
LUCYNA MIECZKOWSKA

 

 

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.