Informacje o zebraniu Zarządu 28 04 2014

kwiecień 29th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dnia 28 04 2014 w lokalu Zarządu O/R Targówek odbyło sie zebranie Zarządu.

Porządek obrad przewidywał:
Zmiany osobowe w składzie Zarządu
Powołanie nowych osób na opuszczone stanowiska, podjęcie uchwały
Sprawy bieżące…

Na poczatku Pani Kazimiera Owczarek, Przewodnicząca Zarządu wręczyła dyplom pamiątkowy poprzedniemu Przewodniczącemu Zarządu Panu Remigiuszowi Sikorze w podziękowaniu za długoletnią pracę dla Związku.

Witam Panie i Panów !
Z upoważnienia Zarządu Rejonowego przesyłam informacje po dzisiejszym zebraniu Zarządu Rejonowego.
Informuję, że w związku ze złożoną wcześniej rezygnacją z funkcji Skarbnika przez Panią Zofię Kocoł – Zarząd w dniu dzisiejszym dokonał wyboru na funkcję Skarbnika Kol. Martę Kwiecień. Pani Zofia Kocoł wyraziła zgodę na pozostanie w składzie Zarządu, w związku z tym myślę, że bedę wyrazicielem wielu naszych członków dziękując Pani Zofii za dotychczasową pracę i współpracę i chęć dalszej pomocy w prowadzeniu spraw finansowo-księgowych.
W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza O.R. oraz z członka Zarządu przez Panią Urszulę Wolańską – Zarząd w dniu dzisiejszym dokonał wyboru na funkcję członka Zarządu i powierzył funkcję Sekretarza O.R. Pani Hannie Szczekutek. Paniom Marcie Kwiecień oraz Hanie Szczekutek dziękujemy za wyrażenie zgody na pełnienie tych ważnych dla funkcjonowania O.R. i gratulujemy wyboru !
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Zarządu O.R. i z członka Zarządu przez Kol. Kazimierę Owczarek i nie dokonaniem wyboru w dniu dzisiejszym na tę funkcję Zarząd postanowił co następuje:-
– w celu przeprowadzenia konsultacji i zgłoszenia kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu O.R., a także w celu omówienia aktualnej sytuacji i bieżących problemów oraz propozycji programu naszego działania przekazanej przez Kol. Remigiusza Sikorę (którą Kol. Marek Zakrzewski zobowiązał się dziś opublikować na stronie internetowej naszego O.R.) – Zarząd zwołuje zebranie Przewodniczących kół, Przewodniczących komisji oraz Przewodniczących zespołów na dzień 06 maja (wtorek) w siedzibie O.R. nas godz. 12.00,
– w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu O.R. i podjęcia postanowień w sprawach bieżących – Zarząd postanowił odbyć swoje kolejne zebranie w dniu 09 maja (piątek) w siedzibie O.R. o godz. 12.00.
Zarząd także dziś w drodze głosowania upoważnił Kol. Marka Zakrzewskiego do opublikowania na stronie internetowej O.R. całości nagrania ze spotkania w D.K. ,,ŚWIT” w dniu 25 kwietnia z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Część tzw. zdjęciowa z tego spotkania zostanie przekazana Kol. Przewodniczącej Komisji Medialnej Grażynie Okrasa i powinna także zostać opublikowana. Przy okazji dziękujemy Wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i odbycia tego spotkania !
W związku ze zgłoszoną dziś uwagą przez Kol. Przewodniczącą Koła nr 5 Annę Kuczyńską, że koło nie posiada informacji o składzie Zarządu Rejonowego – odręcznie przekazałem Kol. Ani zarówno skład Zarządu po jego wyborze na tą kadencję jak i skład Zarządu do dnia 28 kwietnia 2014 roku. W załączeniu przesyłam Państwu wszystkie dokumenty jakie posiadam dot. władz O.R. oraz kół. Choć muszę przypomnieć, że aktualny wówczas skład Zarządu na piśmie został  skserowany i włożony do teczek kół w styczniu bądż lutym br. (dokładnie nie pamiętam). UWAGA ! – Na przesłanej w załączniku liście 21 członków Zarządu jako 22-ga osoba jest Kol. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
ZE WZGLĘDU NA WAGĘ SPRAW DO PODJĘCIA I ZDECYDOWANIA BARDZO PROSIMY PAŃSTWA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ I WSZYSTKICH KTÓRZY MOGĄ SIĘ PRZYCZYNIĆ DO DOBREGO PRZYGOTOWANIA W.W. ZEBRAŃ O ZAANGAŻOWANIE SIĘ I POMOC W PRZYGOTOWANIU TYCH ZEBRAŃ, A CZŁONKÓW ZARZĄDU O OBECNOŚĆ NA W.W. ZEBRANIACH.
Jednocześnie informuję, że od dnia dzisiejszego do dnia wyboru Przewodniczącego Zarządu Rejonowego jestem zobowiązany w tzw. zastępstwie pełnić obowiązki Przewodniczącego Oddziału Rejonowego i w związku z tym zwracam się z prośbą o pomoc w pełnieniu przeze mnie tych obowiązków do WSZYSTKICH OSÓB KTÓRE PEŁNIŁY FUNKCJE W PREZYDIUM O.R., a w szczególności przez Kol. Kol. Remigiusza Sikorę, Kazimierę Owczarek, Zofię Kocoł i Urszulę Wolańską.
Z  pozdrowieniami na tzw. długi weekend !
Wiceprzewodniczący
Witold Harasim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.