Żegnamy Śp.Elżbietę ARCISZEWSKĄ – wieloletnią Przewodniczącą Zarządu Głównego PZERiI

Listopad 7th, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 października 2016 roku zmarła  przeżywszy lat 90 Ś.p.Elżbieta ARCISZEWSKA wieloletnia przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Złotym Krzyżem Zasługi a także Złotą Odznaką Honorową PZERiI

Żegnamy Osobę o wielkim sercu i niezwykłej sile ducha,

pełną pasji w pracy społecznej na rzecz ludzi starych, niepełnosprawnych i samotnych.

Przez ponad 20 lat kierowania naszym Związkiem konsekwentnie, z determinacją

walczyła o godne życie dla seniorów.

Swoim życiem udowodniła, że starość nie musi oznaczać wykluczenia społecznego.

Pamięć o Niej będzie nam towarzyszyła w codziennej pracy związkowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

w dniu 10 listopada b.r. o godz. 11.50 (Kościół murowany).

Zarząd Główny i członkowie

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.