Zarząd – Prezydium pracuje „On line”

Kwiecień 2nd, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

 

Przewodniczący Pan inż. Remigiusz Sikora, Wiceprzewodnicząca Pani Kazimiera Owczarek i Pani Urszula Wolańska zabiega w Urzędzie Dzielnicy o wsparcie naszych działań i Planu na rok 2011.

  •   21.03. – spotkanie z Z-cą Burmistrza Panem Wacławem Kowalskim,
  •  25.03. – spotkanie z Zastępcą Burmistrza Panem Krzysztofem Mikołajewskim,
  •  1.04. – spotkanie z Burmistrzem Panem Grzegorzem Zawistowskim i Z-cą Panem Sławomirem Antonikiem.

   Pan Burmistrz przedstawił naszemu Zarządowi ograniczenia i możliwości wspierania naszego Oddziału. Nasi przedstawiciele nasze potrzeby, stan organizacyjny naszego Oddziału i ogromną pracę jaką Oddział realizuje na rzecz swych członków i całego środowiska emerycko-inwalidzkiego. Jest deklaracja o współpracy  i wspieraniu Oddziału w miarę możliwości Zarządu. 

 Przewodniczący w imieniu Prezydium Zarządu zaprosił Pana Burmistrza z całym Zarządem i Naczelnikami na nasze Spotkanie Wielkanocne Zarządu w dniu 7. bm. w Spółdzielczym Domu Kultury „Lira”.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.