Wiadomości z Zarządu Oddziału

Styczeń 19th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Wiadomości z Zarządu Oddziału

 • Tymczasowy projekt zajęć
  Zapraszamy wszystkich członków kół na zajęcia manualne w czwartki od godziny 11 do 16 w  Centrum Aktywności Seniorów PZERiI w lokalu przy ul. Św. Wincentego 85
  Poniedziałek i piątek spotykają się malarze w godz. 10 do 15.
  Czwartki – prace manualne, wymiana wzorów, inne propozycje .
  Środy – integracyjne spotkania członków  przy kawie herbatce w godzinach 10 -16
  Zapraszamy i oczekujemy propozycji z  kół
 • Zarząd organizuje turnus rehabilitacyjny w Mielnie Unieściu
  od 15.06-28.06.2015
  koszt turnusu 1200,00 (słownie jeden tysiąc dwieście złotych)
  w tym dwa zabiegi dziennie i trzy posiłki.
  Zapisy u kol. T. Wilemberg
  tel. 22 611 49 48 biuro czynne we wtorek czwartek od godz. 11 do 14.
  Pozdrawiam T. Wilemberg
 •  Wycieczka do PORTUGALII
   Przypominam Państwu, ze zapisuję na wycieczkę do Portugalii do dn. 15. 02. 2015.
        Proszę Państwa,
  jeżeli nie zbiorę odpowiednią liczbę chętnych muszę zrezygnować z oferty.
  Koszt wycieczki 295 EURO + 1000,00 zł. płatne w trzech ratach
  pierwsza rata 100 EURO i 200,00 zł. do 20.03.2015
  druga rata     100 EURO i 400,00 zł. do 20.06.2015
  trzecia rata     95 EURO i 400,00 zł. do 20.08.2015
   Pozdrawiam T. Wilemberg

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.