Stanowisko Mazowieckiej Rady Seniorów

grudzień 27th, 2020 Wpisane w Ostatnie wpisy

Witam Was serdecznie

W pierwszej poŚwiątecznej  informacji przesyłam stanowisko Mazowieckiej Rady Seniorów.

Czerwone serce

Życzę spokojnych ostatnich dni bardzo trudnego 2020 roku i ZNACZNIE LEPSZEGO 2021 ROKU

Witold Harasim

Stanowisko Mazowieckiej Rady Seniorów w sprawie podziału administracyjnego Mazowsza

Mazowiecka Rada Seniorów wyraża stanowczy protest przeciwko próbom administracyjnego podziału Mazowsza. Rada uczestniczy w inicjatywach związanych z poprawą jakości życia seniorów. Te zadania realizujemy przy ogromnym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a zwłaszcza Wydziału Polityki Senioralnej.
Na początku lat 2000 Polska wstąpiła w struktury Unii Europejskiej, stając się jednocześnie beneficjentem funduszy społecznych i infrastrukturalnych. Dzięki funduszom europejskim mogliśmy zacząć efektywnie działać na rzecz wyrównywania szans. Tak robiły organizacje działające na rzecz osób starszych, jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rady Seniorów, Kluby Seniorów i inne. Te zadania stały się również priorytetem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wschodnia część Mazowsza była szczególnie poszkodowana. Warszawa odegrała tu rolę punktu odniesienia, stanowiła inspirację dla naszych działań na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów.
Próba podziału Mazowsza ukazuje złe intencje władzy centralnej. Politycy obozu rządzącego wykorzystują rzekomą potrzebę wyodrębnienia Warszawy z Mazowsza tylko po to, by „odzyskać” kolejne województwo oraz związane z tym apanaże i posady. Ich pomysł spowoduje rozbicie struktury dobrze funkcjonującego od ponad dwu dekad regionu. Argumentacja propagandzistów, jakoby Warszawa rzekomo miała „wysysać” środki europejskie, których odbiorcą jest województwo, to czyste kłamstwo .Pomija fakt, że od 2018 r. powstał statystyczny podział obszarów wsparcia naszego województwa, co oznacza, że dla Unii Europejskiej nasz region to dwa, a nie jak wcześniej, jeden obszar. Oderwanie Warszawy nie zwiększy środków dla regionu, lecz spowoduje jedynie chaos i ogromne koszty.
„I kto za to płaci?”–pytał inżynier Mamoń. I odpowiadał –„Pan płaci, pani płaci, my płacimy”. Zapłacą więc osoby starsze, a szczególnie grupy seniorów uprzednio wykluczone w obszarach funkcjonowania czy podnoszenia kompetencji. A właśnie takie programy wsparcia, z racjonalnymi rzetelnym wykorzystaniem Funduszy Europejskich, realizuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Kompetentne i sprawcze osoby, z którymi współpracujemy na co dzień, z ogromną wiedzą, doświadczeniem oraz poczuciem pełnionej misji, pracowały na ten sukces. Mazowsze jest obecnie europejskim, dynamicznym i nowoczesnym regionem. Tego dorobku nie wolno zmarnować.

/-/ Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.