Prezydium Oddziału Rejonowego zawiadamia

Luty 11th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 10.02.15 Prezydium Zarządu O.R. postanowiło zwołać na dzień 27.02.2015 zebranie Zarządu.

Poniżej treść zawiadomienia –

– Prezydium Oddziału Rejonowego zawiadamia, że zebranie Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa-Targówek PZERiI odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie O.R. przy ul. Prałatowskiej 4.

Ponadto Prezydium omówiło i podjęło postanowienia w następujących sprawach:-

– w związku z przyjęciem rezygnacji Kol. Marty Kwiecień z funkcji Skarbnika O.R. Prezydium powierzyło pełnienie obowiązków w tym zakresie przez Kol. Teresę Krasnodębską,

– Prezydium oceniło pozytywnie przygotowanie i przebieg uroczystego otwarcia siedziby O.R. przy ul. Prałatowskiej 4 i dziękuje Wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu tego wydarzenia,

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.