Pożegnanie Śp. Ireny Sołtysiak

styczeń 23rd, 2021 Wpisane w Ostatnie wpisy

Z wielkim żalem i poczuciem straty żegnamy zmarłą  10   stycznia 2021 r.

Śp. Irenę Sołtysiak,

długoletnią przewodniczącą Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie- Śródmieście, członka Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego PZERiI w Warszawie. Odeszła od nas życzliwa i serdeczna koleżanka, człowiek wielkiego serca i dobroci, wrażliwy na losy innych. Będzie nam brakowało jej mądrości, doświadczenia związkowego i wrażliwości.

Zarząd Oddziału Okręgowego i członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.