Pływalnia OSIR dla seniorów – zapisy

sierpień 29th, 2012 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dyrekcja OSiR zdecydowała w ramach środków własnych zorganizować zajęcia  i w dniu 04.09.2012 r. od godz. 8:15 będą zapisy na bezpłatne zajęcia, na pływalni dla 45 osób (3 grupy) i na salę dla 30 osób (2 grupy), w ramach programu „Senior – starszy, sprawniejszy”.

Ośrodek jest w stanie zorganizować zajęcia płatne na pływalni we wtorki i czwartki o godz. 7:30 oraz poniedziałki i środy o godz. 12:00.  W każdych zajęciach może uczestniczyć 15 osób. Koszt jednych zajęć wynosi 5.50 zł od osoby.  Początek zajęć planujemy na 10 września do 15 grudnia 2012 r.

W przypadku zainteresowania tymi zajęciami oczekujemy dostarczenia list uczestników i wypełnionych oświadczeń (w załączeniu).

…………………………………….              Warszawa, dnia …………………..
imię i nazwisko uczestnika zajęć

Oświadczenie

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu korzystania z zajęć na pływalni/sali gimnastycznej, prowadzonych dla emerytów przez OSiR w Dzielnicy Targówek. W zajęciach uczestniczę dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. W związku z czym nie będę zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu ewentualnych szkód na mieniu i sobie powstałych w związku z udziałem w zajęciach.

…………………………………..
podpis uczestnika zajęć

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.