Pamięci Jana Olszewskiego

marzec 19th, 2019 Wpisane w Ostatnie wpisy

Pamięci Jana Olszewskiego

Stanowisko Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Olszewskiego -Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

7 lutego 2019 roku zmarł Jan Ferdynand Olszewski – adwokat, działacz opozycji niepodległościowej, polityk, Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszych latach życia mieszkał w domu rodzinnym na Bródnie przy ul. Poborzańskiej 21. Po II wojnie światowej ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie w rodzinie kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami niepodległościowego ruchu socjalistycznego. Wzrastał w atmosferze szacunku do Polski Niepodległej, której pozostał wiemy do końca swego życia. W okresie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od 1956 roku aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych, jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor ,,Po prostu”. Od lat sześćdziesiątych do końca PRL był obrońcą w procesach politycznych. Bronił studentów, działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, ludzi „Solidarności” w latach stanu wojennego, m.in. w procesach przeciwko organizatorom strajków. W latach 1968-1970 w związku z obroną studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie był zawieszony w prawie wykonywania zawodu adwokata.

Był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując rodzinę zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W latach 1991-1992 pierwszy w powojennej historii Polski premier rządu, powołany przez Sejm wybrany w pełni demokratycznych wyborach. Jako. Prezes Rady Ministrów podjął działania, by wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, przeciwstawił się uzależnieniu kraju od Rosji. Poseł I i III kadencji Sejmu RP, Kawaler Orderu Orła Białego i Honorowy Obywatel Warszawy.

Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w uznaniu zasług oddaje hołd śp. Premierowi Janowi Ferdynandowi Olszewskiemu, człowiekowi niezłomnych zasad, wielkiemu patriocie, któremu całe życie leżała na sercu Polska niepodległa, suwerenna i sprawiedliwa. Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wnosi do Zarządu Dzielnicy Targówek o podjęcie w kadencji 2018-2023 działań w porozumieniu z Prezydentem m.st. Warszawy mających na celu godne upamiętnienie byłego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jana Ferdynanda Olszewskiego.

Uzasadnienie Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Oiszewslkiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Premier Jan Olszewski do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Służył obywatelom w czasach reżimu komunistycznego, broniąc studentów, działaczy opozycji, represjonowanych w czasie stanu wojennego.

Urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie w rodzinie kolejarskiej. W pierwszych latach życia mieszkał w domu rodzinnym na Bródnie przy ul. Poborzańskiej 21. Po wojnie ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wzrastał w atmosferze szacunku do niepodległej Polski, której pozostał wiemy do końca swego życia.

W czasie okupacji niemieckiej należał do Szarych Szeregów. Powstaniec Warszawski, obrońca więźniów politycznych reżimu komunistycznego, pełnomocnik rodziny ks. Jerzego Popiełuszki, z upoważnienia prymasa Józefa Glempa oskarżyciel posiłkowy’ w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.

W latach 1991-1992 pierwszy w powojennej historii Polski premier rządu, powołany przez Sejm wybrany w pełni demokratycznych wyborach. Jako Prezes Rady Ministrów podjął działania, by wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, przeciwstawił się uzależnieniu kraju od Rosji. Póseł I i III kadencji Sejmu RP, Kawaler Orderu Orła Białego i Honorowy Obywatel Warszawy.

Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Zapisał się w historii Polski jaki patriota, mąż stanu i wzór do naśladowania.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Krzysztof Miszewski

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.