Oddział Okręgowy PZERiI

lipiec 1st, 2010 Wpisane w medialne, Zarząd O/R

W dniu 27 maja 2010 r. Oddział Okręgowy PZERiI w Warszawie przy współudziale Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Piaseczyńskiego zorganizował w Piasecznie Plenarne Posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Okręgowego oraz zaproszeni goście, w tym władze Miasta i Gminy Piaseczno oraz Konstancin-Jeziorna, a także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZERiI. Zarząd Główny reprezentowała Pani Alicja Głowacka – Skarbnik. Obradom przewodniczył Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Janusz Czyż. W trakcie obrad oceniono działania Zarządu w roku 2009, realizację planu pracy Prezydium i Zarządu w roku bieżącym oraz zatwierdzono sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego oraz działalności ZKP za 2009 r. Przyjęto także preliminarz budżetowy na 2010 rok.

Omówiono realizację uchwał przyjętych na X Krajowym Zjeździe Delegatów PZERiI oraz na X Okręgowym Zjeździe Delegatów PZERiI
w Warszawie zgodnie stwierdzając, że są one konsekwentnie realizowane przez nasze ogniwa związkowe.

Uczestnicy obrad wysłuchali informacji o działalności Oddziału Rejonowego w Piasecznie i efektach jego współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi w realizacji polityki społecznej.

Władze powiatu zorganizowały dla członków Zarządu okolicznościowy koncert oraz autokarową wycieczkę do Konstancina-Jeziornej.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.