Notatki z zebrania

luty 23rd, 2019 Wpisane w Ostatnie wpisy

Notatka z zebrania plenarnego
Zarządu Oddziału Rejonowego W-wa Targówek z dn. 21 02 2019 r.

 • Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziału Witold Harasim.
 • Przewodniczący podziękował kol. Reginie Rummel oraz Bożenie Ołdak za zasługi w pracy Zarządu
 • Został przyjęty porządek dzienny
 • Skarbnik, kol. Stawowska-Kliza, przedstawiła sprawozdanie finansowe Oddziału oraz preliminarz na 2019 rok . Odpowiednie uchwały przyjęto jednogłośnie .
 • Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za 2018 r.
  • W skład Oddziału wchodzi 11 kół , około 800 osób
  • Seniorzy Oddziału brali udział w wielu zdarzeniach o charakterze patriotycznym zwracając uwagę na podkreślenie 100 lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
  • Prezydium odbyło 36 posiedzeń
  • Prowadzony jest magazyn odzieży dla seniorów i akcja zbiórki korków mająca na celu zakup wózków inwalidzkich dla potrzebujących
  • Rozwija się współpraca z SZPZLO – seniorzy korzystają z basenów rehabilitacyjnych
  • Oddział proponuje turnusy rehabilitacyjne oraz wypoczynkowe
  • Zespół Medialny Oddziału pracuje mimo kryzysu osobowego. Wydaje gazetkę Nasz Głos, prowadzi stronę internetową Oddziału, szykuje materiały informacyjne. Kol. Zakrzewski zaapelował do członków kół o większą współpracę w mediach. Najbliższe spotkanie 26 02 2019 w lokalu Zarządu godz. 11 30 Przygotowujemy się do Jubileuszu 20 lecia Oddziału Rejonowego , impreza wraz Dniem Seniora X, XI
    Propozycja wydania  zbioru wierszy autorów związkowych
  • Bożena Ołdak uczestniczy w pracy Komisji Dialogu Społecznego
    a Przewodniczący Witold Harasim w Radzie Seniorów
  • Nasi seniorzy biorą udział w imprezach jak: Starcie Seniorów, Pożegnanie Lata, imprezach patriotycznych i kulturalnych, Forum Zdrowia, i innych…
  • Dzień Inwalidy – 26 04 2019 godz 10 30 DK Świt

Notatkę sporządził M. Zakrzewski

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.