Niezwykły dzień 5 lutego 2015 r

Luty 11th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

5 lutego 2015 r w uroczystości otwarcia nowej siedziby Oddziału Rejonowego PZERiI  Warszawa Targówek przy ul. Prałatowskiej 4 wzięli udział zaproszeni goście: Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI, Janusz Czyż Przewodniczący Zarządu Okręgowego Warszawa PZERiI, Danuta Błaszczyk Sekretarz PZERiI, Andrzej Półrolniczak -Prezes RSM PRAGA, Hanna Jarzębska Przewodnicząca Rady Nadzorczej RSM, Hanna Sobótka Przewodnicząca Komisji S.S.S. Rady Nadzorczej RSM PRAGA oraz Prezes Centrum Aktywności Seniorów PZERiI, zobacz filmPrzedstawiciele Osiedla Targówek RSM, Krzysztof Miszewski -Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Magdalena Roguska -Dyrektor Biura Poselskiego Posła R.P.Marcina Kierwińskiego, Marcin Jakubowski -Dyrektor S.Z.P.Z.L.O.Warszawa Targówek, Alicja Witoszyńska -Dyrektor O.P.S.Warszawa Targówek, Sławomir Antonik- Burmistrz Dzielnicy Warszawa Targówek, pani redaktor Zofia Kochan z Nowej Gazety Praskiej. Z radością  przyjmowaliśmy od przybyłych kwiaty-bowiem seniorki i seniorzy uwielbiają być nimi obdarowywani-niezależnie od okazji – a ta była wyjątkową. W obecności członków O/R PZERiI. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Przewodniczący O/R Witold Harasim witając obecnych przypomniał słowa Pana Andrzeja Półrolniczaka „… dla nas to będzie zaszczyt i honor…”wypowiedziane w odpowiedzi na jego prośbę o użyczenie lokalu na siedzibę dla O/R PZERiI Targówek. Podczas wystąpień podkreślano ogromne zaangażowanie i wspieranie działalności związkowej przez władze R.S.M. PRAGA , władze dzielnicy i inne podmioty. Jesteśmy zachwyceni, że możemy pomóc, jest to nie tylko obowiązek ale i radość z goszczenia was na terenie R.S.M.”PRAGA„,-podkreślano w wystąpieniach. Seniorzy-pasjonaci posiadają dar wczuwania się w sytuacje innych ludzi rozumienia motywów nimi kierujących jako źródła ich decyzji i postaw szukają sposobów pomocy potrzebującym.Praca z potrzeby serca na rzecz osób poszukujących wsparcia zainteresowania opieki zasługuje na najwyższe uznanie środowiska lokalnego samorządowego. Przykładem jak prężnie i z jakim zaangażowaniem seniorzy podejmują nowe tematy i nowe działania na rzecz środowiska emeryckiego jest otwarcie Centrum Aktywności Seniorów przy ul.Wincentego 85. Cuda są w naszym zasięgu – często powtarzamy, a nasze problemy nie są tak trudne jak nam się wydaje. Małe zmiany a przede wszystkim zwykła ludzka przychylność, przyjacielska pomoc, pozwala nam niekiedy osiągać pełnię szczęścia. Istotne rady, życzliwość, szczerość, dzięki którym możemy pracować jeszcze efektywniej, lepiej wykorzystywać swoje możliwości, żyć pełniej oraz unikać porażek dają poczucie spełniania się w pracy społecznej. Zatrzymaliśmy w pamięci wszystkie podarowane nam podczas tego spotkania dobre życzliwe słowa. Te wyjątkowe i dobre słowa sprawią na pewno, że rozpoczęty nadzwyczajny dla nas okres działalności 2015 roku będzie wyjątkowy i dobry a więc też WYJĄTKOWO DOBRY .Zmiany w postrzeganiu czasu nam podarowanego najlepiej pokazują jak przeobraża się kultura w której żyjemy.To co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia dziś coraz częściej znajduje akceptację dla działającego prężnie środowiska seniorów i wspomagających go PRZYJACIÓŁ.Tylko najwięksi optymiści wierzyli że to się kiedyś może zdarzyć. A to się już dzieje NAPRAWDĘ.. .Życzmy sobie zatem wzajemnie życzliwości, cierpliwości, szacunku zdrowia każdego dnia i oby nam towarzyszyło przesłanie ks.Twardowskiego”…człowiek dla człowieka winien być człowiekiem-w pozytywnym tego słowa znaczeniu…” Zosia Baryczka

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.