Miejsce przyjazne seniorom na lata 2019-2021

październik 30th, 2019 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dzień Dobry,

W imieniu Pana Wacława Garbacza, Prezesa Koła Emerytów Nr 4 oraz na jego prośbę, wysyłam info z Klubu „Junona” nt. zajęć i spotkań organizowanych w naszych klubach dla seniorów. Ponadto dodaję kilka zdjęć do zamieszczenia w Państwa gazecie „Nasz Głos”. W tym roku otrzymaliśmy certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom na lata 2019-2021” i jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Kujawa, Kierownik Spółdzielczego Klubu „Junona”

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Spółdzielczy Klub „Junona” działa w strukturze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Prowadzi działalność oświatowo-kulturalną na rzecz mieszkańców Targówka w kategoriach wiekowych różnych – od najmłodszych dzieci poprzez młodzież i dorosłych aż do seniorów.

W Klubie prowadzimy następujące zajęcia dla osób starszych:     sekcja brydża towarzyskiego,   turnieje szachowe,  nieodpłatnie zajęcia  gimnastyki z elementami jogi dla kobiet ze Stowarzyszenia Amazonek, nieodpłatne zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów z Targówka /3 grupy/przy współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu Dzielnicy Targówek  Wieczorki  Taneczne dla  „Seniorów, Samotnych i nie tylko”, wycieczki autokarowe – krajoznawcze /do Uniejowa na baseny termalne, do Częstochowy, do Gietrzwałdu/

Ponadto Klub „Junona” współorganizuje od 19 lat  Wystawy prac artystów amatorów /dla dorosłych mieszkańców  dzielnicy Targówek/, w których  bierze udział wielu seniorów.

 W Klubie „Junona” mają od lat swoje siedziby: Oddział Miłośników Bródna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg – Bazylika – Bródno”.  Klub użyczał sali i współorganizował  spotkania świąteczne lub okolicznościowe typu Walentynki, Andrzejki dla członków  Koła Nr 4 PZERiI 

Od 1978 roku w Osiedlu „Toruńska” SM „Bródno” prowadzony jest ogólnodostępny Klub Seniora „Relaks” przy ul. Toruńskiej 54 – należący do Spółdzielczego Klubu „Junona” (wspólna oferta kulturalna, społeczno – wychowawcza). Klub ten jest przystanią i ostoją dla wielu starszych osób, które na przestrzeni lat (ponad 40-tu) były związane z nim.  Aktywizacji środowiska „Ludzi złotego wieku” sprzyja wspólne spędzanie wolnego czasu, nie samotnie ale wśród przyjaciół i poznawanie nowych znajomych. Wspólne celebrowanie świąt czy imienin. W klubie organizowane są pogadanki na temat zdrowia, spotkania z dietetykiem – zdrowe odżywianie, spotkania z podróżnikiem – poznajemy świat, wyjścia do kina i teatru , do muzeum, spacery z przewodnikiem po Warszawie, po cmentarzach Bródnowskim i Powązkowskim, wyjazdy integracyjne w plener np. do Kamieńczyka oraz wycieczki autokarowe – Poznajemy Polskę. Ponadto w Klubie Seniora „Relaks” czynnie działa zespół „Retro”, którego członkowie przygotowują montaże słowno-muzyczne na różne okazje- świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej nocy, koncerty imieninowe, programy tematyczne – kabaretowe, piosenki cygańskie. Zespół „Retro” chętnie występuje na festynach, w przedszkolach i szkołach oraz w domach opieki np. „U Matysiaków” oraz na przeglądach artystycznych w SP 275, 298 na Boliwara.        

 

Zespół „Retro” występuje również na spotkaniach integracyjnych (cyklicznie)            dla osób specjalnej troski w Klubie „Junona” a potem wspólnie organizują zabawę taneczną. Także w „Junonie” organizowane są spotkania taneczne dla samotnych seniorów i nie tylko. Z tej okazji zorganizowano również Warsztaty Taneczne dla osób starszych. Dzięki pomocy UD Targówek seniorzy mogą uczestniczyć w gimnastyce rekreacyjnej ( 3 grupy) oraz gimnastyce z elementami jogi (1 grupa „Amazonek” ) na terenie klubu „Junona”. Dla chętnych osób starszych zorganizowaliśmy sekcję brydża towarzyskiego oraz szkółkę szachową. Swoje umiejętności plastyczne mogą zaprezentować seniorzy na corocznej wystawie prac artystów-amatorów z Targówka (od 2000 r. wystawia swoje dzieła wielu mieszkańców Bródna). Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zapraszamy seniorów na spotkania przy wspólnym stole – udostępniamy nieodpłatnie sale na spotkania świąteczne i okazjonalne (Andrzejki, Walentynki) dla członków Koła Nr 4 PZERiI. Także na terenie Klubu „Junona” umożliwiamy spotkanie wielopokoleniowe – np. występy przedszkolaków czy uczniów SP dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora gdzie następuje integracja i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Chcielibyśmy, żeby życie na emeryturze nie oznaczało zamknięcie się w czterech ścianach własnego domu, ale zaktywizowało osoby starsze, zmusiło do działania i poszerzenia wiedzy oraz doszkolenia umiejętności.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.