Lista uhonorowanych 20 11 2009

grudzień 30th, 2009 Wpisane w Zarząd O/R

s6302092
20 listopada 2009 roku, podczas uroczystości z okazji Dnia Seniora  zostały wręczone:

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA – indywidualna:

 

Urszula Wolańska – Sekretarz Zarządu O/R

Daniela Kusiak   – Przewodnicząca RKR O/R

Anna Kuczyńska – Przewodnicząca Koła Nr 5

Jerzy Pecura – Przewodniczący Koła Nr 6

Teresa Delegacz – Przewodnicząca Koła Nr 15

Witold Lubak – Przewodniczący Koła Nr 11

Teresa Brewczyńska – Koło Nr 4

Halina Flejszman – Koło Nr 14

Teresa Owczarek – Koło Nr 14

Alicja Sobczyk – Koło Nr 9, 12

Zdzisław Zawadka – Przewodniczący Koła Nr 7

Czesław Kowalski – Koło Nr 15

Wanda Machno – Koło Nr l

Barbara Rosłońska – Koło Nr l

Wiktor Nagórka – Koło Nr 3

Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”

 

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA
– instytucjonalna z aktem nadania:

 

 Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy

Rada i Zarząd Urzędu Dzielnicy Targówek

Rada i Zarząd Urzędu Dzielnicy Białołęka

Rada Nadzorcza i Zarząd SM „Bródno”

Rada i Administracja Osiedla „Kondratowicza” SM „Bródno”

Rada Nadzorcza i Zarząd RSM „Praga”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa-Bródno

 
DYPLOM 10 lecia PREZYDIUM ZARZĄDU O/R:

1. Elżbieta Arciszewska – Przewodnicząca ZG PZERI 

DYPLOMY:

1. Wanda Drzewińska – Przewodnicząca Koła Nr 10

2. Jadwiga Stępniak – Koło Nr l

3. Rada Nadzorcza i Zarząd SBM „Technika”

 

DYPLOM PREZYDIUM ZARZĄDU O/R:


l Janina Ziętek – Przewodnicząca Koła Nr 3 + RKR

2. Wacław Garbacz – Przewodniczący Koła Nr 4

3. Krystyna Kander – Koło Nr 4

4.Anna Słowińska – Koło Nr 4

5.Halina Trybenek – KK + Koło Nr 4, Prowadząca Pracownię Plastyczną

ó. Izabela Gasik – Koło Nr 5

7. Barbara Grabik – Koło Nr 5

8. Urszula Kucharska – Koło Nr 5

9.Henryk Hasiak – RKR+ Koło Nr 6

10. Zofia Sapiejewska – Koło Nr 11

11. Zofia Frączyk -Koło Nr 15

12.Franciszek Pieczyóski – Koło Nr 15

13.Marianna Ostaszewska – KK, Zarząd O/R+ Koło Nr 3

14.Mieczysław Zakrzewski – Przew. Zesp. Medial. O/R + Koła Nr2

15.Kazimiera Owczarek – Wiceprzewodnicząca Zarządu O/R.

16. Wiesław Wolański – Zarząd + Koło Nr l

17. Zofia Gromek – Przewodnicząca Koła Nr 14

18. Bożenna Michalska – Koło Nr 3

19. Halina Adamczyk – Koło Nr 3

20. Zofia Bogudał – Koło Nr 2

21. Emilia Pietrzak – Koło Nr 2

22. Hanna Turecka – Koło Nr 7

23. Bogdan Kępka – Koło Nr 7

24. Maria Aleksandrowicz – Koło Nr 10

25. Bożenna Ostolska – Przewodnicząca Koła Nr 9

26. Halina Oleksiak – Przew. Kom. S-B + Koło Nr 2

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.