KOMUNIKAT dotyczący obchodów Światowego Dnia Inwalidy w roku 2019

Kwiecień 2nd, 2019 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zarząd Oddziału Okręgowego PZERil w Warszawie informuje, że Zarząd Główny PZERil podobnie jak w latach poprzednich inicjuje obchody Światowego Dnia Inwalidy w roku 2019.
W załączeniu przesyłamy KOMUNIKAT w tej sprawie i prosimy o przystąpienie do organizowania tych obchodów.
Tegoroczne obchody będą organizowane pod hasłem: ,,NIEPEŁNOSPRAWNI – RÓŻNE POTRZEBY, RÓWNE PRAWA”.
Na informację o przebiegu obchodów oczekujemy w terminie do 31 lipca 2019 r. Danuta Błaszczyk, Janusz Czyż

Wzorem lat ubiegłych, również w 2019, Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów inicjuje obchody Światowego Dnia Inwalidy.·
W bieżącym roku Dzień ten będzie obchodzony począwszy od III dekady miesiąca marca, pod hasłem:
Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa
Światowy Dzień Inwalidy to szczególny czas, który ma przypominać społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne są jego częścią i szukać odpowiedzi na pytanie co zrobić, by przeszkody na które napotykają zarówno w sercach jak i umysłach ludzi zdrowych były jak najmniej odczuwalne, niezależnie od ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
Dzisiaj powszechnie wiadomo, że stosowanie odpowiednich instrumentów prawnych, medycznych oraz technicznych pozwala tworzyć warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie. Wszelkie działania służące temu celowi zasługują na pełne wsparcie.
Osoby niepełnosprawne potrzebują obecności drugiego człowieka. Wsparcia a czasami tylko rady. Naszym obowiązkiem jest pomaganie w pozbyciu się poczucia osamotnienia, w umacnianiu więzi środowisk ludzi sprawnych i sprawnych „inaczej”. W tym. procesie znacząca rola przypada związkowym strukturom terenowym, które są organizatorami spotkań w atmosferze zrozumienia dla inności osób dotkniętych niepełnosprawnością.
Tylko wspólne działania sprzyjać będą umocnieniu przekonania, że inwalida to po prostu człowiek, który za swoją niepełnosprawność ponosi dodatkowe koszty osobiste i społeczne.
Nie należy jednak zapominać, że tworzenie warunków umożliwiających aktywne życie osobom niepełnosprawnym należy przede wszystkim do obowiązków władz państwowych i samorządowych.
Mamy nadzieję, że wspólne działania podjęte w ramach tegorocznych obchodów zintegrują wszystkie podmioty działające na rzecz tego środowiska.
Ze swej strony nasza organizacja deklaruje chęć współpracy, ponieważ tylko wspólne działania przyczynią się do efektywnej realizacji i przesłania zawartego w niniejszym Komunikacie.

Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI

Elżbieta Ostrowska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.