KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA

Wrzesień 11th, 2012 Wpisane w Ostatnie wpisy

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA
ODDZIAŁU REJONOWEGO WARSZAWA TARGÓWEK
w LATACH 2012 – 2013r
(przygotowania do III Zjazdu Delegatów Oddziału w roku 2012)

  •               W br. kończy się kadencja Zarządów Kół. We wszystkich kołach, w miesiącach wrzesień – listopad,  zostaną przeprowadzone Walne Zebrania Członków, na których zostaną wybrane nowe Zarządy Kół oraz Delegaci na III Zjazd Delegatów Oddziału.
  •  Na rozszerzonym Prezydium Zarządu w dniu 14 czerwca Przewodniczący Zarządu inż. Remigiusz Sikora poinformował o podjęciu uchwały przez Zarząd Główny Związku , o  uruchomieniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Związku w latach 2012 – 2014 i ustaleniu jej zasad.
  • Wszyscy Przewodniczący Kół otrzymali  instrukcję i regulamin wyborczy, oraz dokumenty, z zaleceniem przygotowania Walnych Zebrań Członków i ich odbycia w ustalonym okresie – tzn. wrzesień – listopad, należy uwzględnić działania Zarządu Oddziału w zakresie organizowanych imprez centralnych.
  • Prezydium Zarządu Uchwałą nr 10/7/2012  z dnia  31 lipca 2012r. dla uporządkowania prawidłowości wszystkich działań w Oddziale do końca roku 2012 ustaliło co następuje:

KAMPANIA  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA JEST PRIORYTETEM NR 1, i wszystkie działania są jej podporządkowane.

  • Wszystkie Koła uzgodnią z Prezydium, terminy, scenariusze  Walnych Zebrań  Członków  (WZC) w terminie  do 15 września br. a sprawozdania za okres kadencji na dwa tygodnie przed WZC.
  • Ilość Delegatów na III Zjazd Delegatów Oddziału została przyjęta zgodnie z Instrukcją Wyborczą, według ilości członków na dzień 30.06.2012r. zgodnie z Ankietami Statystycznymi Kół  w ilości – 30  DELEGATÓW w tym:

– Koło Nr 3 i 15 po 5 Delegatów,
– Koło Nr 1 – 4 Delegatów,
– Koło Nr 2, 4, i 5  po 3 Delegatów,
– Koło Nr 6 i 10 po 2 Delegatów,
– Koło Nr 7, 9 i 11 po 1 Delegacie.

Kalendarium imprez centralnych organizowanych dla
 Oddziału przez Prezydium Zarządu:

     – 25 – 27.09.2012r. trzydniowa wycieczka dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH do Torunia, Płocka, Włocławka, Ciechocinka, Chełmna, Bydgoszczy, Inowrocławia i Golubia – Dobrzynia – koszt 155  zł./osoby. (  wycieczka dotowana przez WCPR z funduszu PEFRON, koszt zawiera transport, dwa noclegi, posiłki, ubezpieczenie)
    –  5.10.2012r. odbędą się uroczyste obchody Jubileuszu 10 – lecia, wydawania naszej gazetki „Nasz Głos” i powstania Kół Nr 1, 2, 6, 10. Uroczystość  odbędzie się w Sali Konferencyjnej Ratusza Dzielnicy Targówek.
  – 15. 11.2012r. odbędą się uroczyste obchody „Dnia Seniora – 2012” w Domu Kultury „Świt”
13.12.2012r. odbędzie się „Spotkanie Wigilijne Zarządu Oddziału” w
Spółdzielczym Domu Kultury „Lira”.
– 28.12.2012r. odbędzie się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału”
31.12.2012r.- 1.01.2013r  odbędzie się Spotkanie Sylwestrowe Oddziału w Kamieńczyku – koszt uczestnictwa 163 zł./osoby w tym transport, zabawa sylwestrowa, obiad  1.01.2013r..

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2012r.
PRZEWODNICZĄCY  Zarządu O/R Warszawa Targówek oraz SEKRETARZ  O/R   –     inż.  Remigiusz  Sikora     oraz     Urszula Wolańska                           

PS. Prezydium Zarządu informuje, że z dniem 1.08.2012r. wprowadzony został i obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału Uchwałą Nr. 13/7/2012 dokument „Protokół rozliczania” wszystkich wycieczek i imprez jako ujednolicony system,  przez Zarząd O/Okręgowego w całym Okręgu Warszawskim (nadmienić należy, że kanwą tego systemu jest nasz dokument pt. „Sprawozdanie z organizacji imprez”).

PRZEWODNICZĄCY  Zarządu O/R Warszawa Targówek oraz SEKRETARZ  O/R   –     inż.  Remigiusz  Sikora     oraz     Urszula  Wolańska  i SKARBNIK O?R Zofia Kocoł

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.