Jubileusz 10 lat Koła nr 4 – 26 04 2013 Klub JUNONA

kwiecień 27th, 2013 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 26 kwietnia 2013 roku Koło nr 4 obchodziło w Klubie Junona Jubileusz X-lecia.
Nasze Koło powstało w dniu 5 marca 2003 roku w Osiedlu Toruńska.
Jubileusz X-lecia to dla nas dziesięć lat historii, wielkie i doniosłe wydarzenie.
Uroczystość istnienia i działalności Koła otworzył Przewodniczący Pan Wacław Garbacz serdecznie witając członków Koła oraz zaproszonych gości :
Zarząd Rejonu Warszawa Targówek pod przewodnictwem Pana Prezesa Remigiusza Sikory wraz z małżonką,
Kierowniczkę Klubu Junona Panią Marzenę Kujawa,
Kierowniczkę Klubu Relaks Panią Annę Romańczuk,
Kierownictwo Osiedla Toruńska pod przewodnictwem Pana Dyrektora Lecha Jaros, Pana Jerzego Lasockiego oraz Panią Barbarę Sałacińską (niestety nie mogła być ),
Radę Kultury Osiedla Toruńska reprezentowaną przez Panią Marię Sienicką oraz Panią Alicję Morton.

Następnie zostało przedstawione, oczywiście w wielkim skrócie, dziesięć lat działalności naszego Koła.
Pan Przewodniczący wymienił obecny skład zarządu Koła, dziękując za wkład pracy i trud włożony w pracę na rzecz wszystkich członków.
Szczególne serdeczne wyrazy podziękowania należą się Pani Marii Sienickiej i Pani Alicji Morton z Rady Osiedla oraz kierownictwu Administracji Toruńska Panu Lechowi Jaros za zrozumienie, popieranie naszej działalności i sponsoring.Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu tych osób w sprawy ludzkie spotkanie jubileuszowe mogło się odbyć i to w tak licznym gronie przy ładnie zastawionych stołach.
Nasza członkini Pani Teresa Seta upiekła na tę okoliczność pyszny tort , którym wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście z podziękowaniami i życzeniami dalszych owocnych działań oraz wielu lat w zdrowiu i radości.
Dla członków Kola z dziesięcioletnim stażem zostały wręczone dyplomy i słodkie  upominki.
Po części oficjalnej wystąpił zespół „Pod czwórką ” przedstawiając program przygotowany przez Panią Halinę Trybenek.
Wszyscy uczestnicy tak pięknej uroczystości byli zachwyceni organizacją imprezy i serdecznie dziękowali za zaproszenie.
A.P

Jubileusz cz1

Jubileusz cz 2

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.