Informacja o pomocy żywnościowej

Marzec 12th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Podajemy informację o pomocy żywnościowej, którą rozpoczniemy od dostawy przed Świętami Wielkanocnymi. Odnośnie szczegółów proszę kontaktować się z Koleżanką Przewodniczącą Bożeną Ołdak.                                     Informacja o pomocy żywnościowej

● Pierwszą dostawę żywności z Banku Żywności SOS przewidujemy w tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi.
●W związku z tym prosimy Koleżanki i Kolegów Przewodniczących kół o sporządzenie imiennych list naszych członków dla których będziemy przekazywać żywność i przesłanie (przekazanie) do O.R. do dnia 21 marca br.. ●Kryteria którymi należy się kierować przy sporządzaniu list to: dochód osób samotnych około 1200 zł netto miesięcznie, osób w rodzinie około 1000 zł netto.

●Każde koło musi we własnym zakresie zorganizować odbiór żywności z siedziby OR przy ul. Prałatowskiej 4 w dniu jej dostarczenia w przewidywanych godzinach od 12-tej do 18-tej.

●Szczegółowe rozliczenie z otrzymanej żywności będą prowadziły koła (lista otrzymanych towarów z podpisem otrzymującego).

●Przedstawiciele Banku Żywności zwrócili też uwagę, że żywność krótkoterminowa może być oznakowana „należy spożyć do dnia…..” oraz „najlepiej spożyć do dnia…..”.

●W pierwszym przypadku należy kierować się zasadą szybkiego wykorzystania żywności, w drugim nie jest to takie konieczne.

●Jest także możliwość otrzymywania żywności z Unii Europejskiej, ale kryteria dokumentowania dochodów są rygorystyczne (wymagane stosowne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej). Aktualne kryteria to – netto osoby samotne około 1200 zł, osoba w rodzinie około 1100 zł. W sprawie zaświadczeń z OPS Prezydium OR dokona stosownych ustaleń i porozumień.
Prezydium OR

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.