Centrum Aktywności Seniorów PZERiI otwarcie

Styczeń 14th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy
Szanowni Państwo !
Drogie Koleżanki i Koledzy !

Prezydium Oddziału Rejonowego oraz Komisja Kultury O.R. z satysfakcją informuje, że w dniu dzisiejszym (12 stycznia 2015 roku) zostało uroczyście otwarte Centrum Aktywności Seniorów PZERiI, zlokalizowane w wynajętym przez O.R. lokalu przy ul. Św. Wincentego 85. Pozyskanie w.w. lokalu i otwarcie Centrum to uwieńczenie naszych starań rozpoczętych przez Prezydium O.R. pod przewodnictwem Kolegi Remigiusza Sikory ( któremu dziękujemy za uświetnienie uroczystości otwarcia swoją obecnością) przy udziale Kol. Kazimiery Owczarek (której także dziękujemy za pomoc przy przygotowaniu lokalu do otwarcia wraz z mężem Kol. Ewarystem). Urządzenie lokalu i przygotowanie do otwarcia Centrum to zasługa przede wszystkim Koleżanki Przewodniczącej Komisji Kultury Hanny Sobótki i osób oraz instytucji którym dziś dziękowaliśmy, nie tylko za pomoc w urządzeniu lokalu, ale także w szeroko rozumianej naszej działalności. Jeszcze raz tą drogą dziękujemy: Panu posłowi Marcinowi Kierwińskiemu, Panu Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Targówek Krzysztofowi Miszewskiemu, Panu Burmistrzowi Sławomirowi Antonikowi, Panu Prezesowi RSM ,,Praga’’ Andrzejowi Półrolniczakowi, Panu Prezesowi SM ,,Bródno’’ Krzysztofowi Szczurowskiemu, Pani radnej Dorocie Kozielskiej, Panu radnemu Michałowi Jamińskiemu,
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom członkom Prezydium O.R., Członkom Komisji Kultury, Przewodniczącym kół i Członkom kół którzy przyczynili się do dobrego przygotowania uroczystego otwarcia Centrum. Za zaszczycenie swoją obecnością dziękujemy: Panu Przewodniczącemu Zarządu Okręgu PZERiI Januszowi Czyżowi, Pani Małgorzacie Kwiatkowskiej Z-cy Burmistrza Dzielnicy Targówek, Prezesowi Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek  panu płk. Czesławowi Lewandowskiemu, Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Bródna Reginie Głuchowskiej, Panu Dyrektorowi PGR ,,Bródno’’ Waldemarowi Rolewskiemu, Panu Dyrektorowi ZGN Stefanowi Łakomemu,  Dyrektor Biura Poselskiego posła Marcina Kierwińskiego pani Magdalenie Roguskiej.
Dziękujemy Pani Redaktor Nowej Gazety Praskiej Zofii Kochan za przybycie i mamy nadzieję opisanie w NGP tej uroczystości. Tak jak mówiliśmy na spotkaniu Komisji Kultury i Przewodniczących kół – chcemy żeby Centrum służyło wszystkim kołom, wszystkim naszym członkom i innym organizacjom działającym na rzecz emerytów, rencistów i nie tylko. W trybie roboczym powstanie harmonogram korzystania z Centrum.
W imieniu Prezydium – Przewodniczący Witold Harasim
W imieniu Komisji Kultury – Przewodnicząca Hanna Sobótka

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.