Bezpieczeństwo ludzi starszych

Czerwiec 1st, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zarząd Oddziału Rejonowego chętnie przyłącza się do akcji poprawy stanu  bezpieczeństwa ludzi starszych. Poniżej przedstawiamy pomocną informację.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ

 ,NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ NA WNUCZKA

Komenda Stołeczna Policji oraz Związek Banków Polskich prowadzi kampanię prospołeczną „Nie daj się złowić – na wnuczka”.

Spowodowane jest to tym, że na terenie dużych miast polskich, a szczególnie m. st. Warszawy w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost liczby oszustw metodą tzw. „na wnuczka”. Specyfika tego czynu powoduje, że są duże trudności z ograniczeniem skali jego występowania. Zdarzenia, o których mowa należą do przestępstw najbardziej uciążliwych i nieakceptowanych społecznie, gdyż dotykaj ą bezpośrednio ludzi starszych i samotnych. Ponadto, sprawca ma duże, w porównaniu z innymi czynami karalnymi, poczucie bezkarności.

Dążąc do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizujemy działania zarówno profilaktyczne jak i edukacyjne prowadzące bezpośrednio do zmniejszenia liczby oszustw dokonywanych w ten sposób.

Powyższe działania kierujemy do seniorów, ludzi samotnych, starszych, tzw. grupy ludzi 50+, a także do ich rodzin.

Do współpracy w kampanii przystąpili aktorzy scen polskich: Barbara Zielińska, Katarzyna Żak, Michał Pielą oraz Maciej Orłoś, z którymi to zrealizowaliśmy spoty telewizyjne pokazujące mechanizm oszustwa.

Na potrzeby kampanii została stworzona ulotka informująca o mechanizmie tego oszustwa. Poprzez te ulotki chcemy wyczulić społeczeństwo, a szczególnie osoby starsze, na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami oszustów. Materiały te chcemy kolportować bezpośrednio w trakcie spotkań z seniorami w klubach emeryta oraz za pośrednictwem rachunków, które docierają bezpośrednio do domów. Ulotki informacyjne dotyczące oszustwa, o czym trzeba pamiętać, aby się go ustrzec chcemy rozmieścić w miejscach gdzie najczęściej bywają seniorzy np. apteki.

Wyprodukowano także film edukacyjny, który przedstawia mechanizm przestępstwa. Będzie on kolportowany i przedstawiany na spotkaniach w kołach seniora oraz kościołach.

W ten sposób informacja o mechanizmie oszustwa zostanie rozpowszechniona i będzie utrwalona, co w znaczny sposób przyczyni się poszerzenia wiedzy seniorów w zakresie bezpieczeństwa. Informowanie i edukowanie społeczeństwa poprzez wsparcie ze strony mediów publicznych jak i komercyjnych w znaczny sposób przyczyni się do ograniczenia tego bulwersującego przestępstwa.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.