Zmiany w składzie Zarządu Dzielnicy Targówek 29 kwietnia 2020

Maj 1st, 2020 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zmiany w Zarządzie Dzielnicy Targówek 29 kwietnia 2020

Podczas XXVI sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w dniu 29 kwietnia 2020 roku z funkcji burmistrza dzielnicy odszedł Sławomir Antonik. Na miejsce Sł. Antonika głosami radnych została wybrana Małgorzata Kwiatkowska, pełniąca dotychczas obowiązki zastępcy burmistrza na Targówku. Zastępcami Burmistrz Kwiatkowskiej zostali: Krzysztof Miszewski, Jacek Duczman, Dorota Kozielska i Jędrzej Kunowski.
Podczas sesji wybrany został również nowy Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miejsce dotychczasowego przewodniczącego rady Krzysztofa Miszewskiego – zajął Michał Jamiński.
Na sesji Przewodniczący Witold Harasim wręczył podziękowanie dla Sławomira Antonika o treści:

Sz.P.
Sławomir Antonik
W związku z Pana rezygnacją ze stanowiska Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, prosimy o przyjęcie serdecznych podziękowań – od emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych w Oddziale Rejonowym Warszawa-Targówek PZERiI – dla Pana i kierowanego przez Pana Zarządu Dzielnicy, za wspieranie naszej działalności przez wszystkie lata Pana pracy na stanowisku Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
W szczególności dziękujemy za coroczną pomoc i wspieranie nas przy organizacji takich spotkań i imprez jak: ,,Dzień Inwalidy’’, ,,Święto Kupały’’, ,,Pożegnanie lata’’, ,,Starcie Seniorów SLAM’’, potańcówki dla seniorów oraz spotkania okolicznościowe.
Jednocześnie w związku z wyborem Pana na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bródno’’, życzymy Panu spełnienia się zamierzeń związanych z objęciem
tego stanowiska, a także dużo zdrowia i osobistego szczęścia.
Prosimy o dalsze wspieranie naszej działalności przez władze S.M. ,,Bródno’’, tak znakomite jak dotychczas z udziałem Pana jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej S.M. ,,Bródno’’.
Wyrazy szacunku i wdzięczności w imieniu członków Oddziału przekazuje Witold Harasim

              

Równocześnie przekazane zostały Podziękowania dla Krzysztofa Szczurowskiego o treści
Krzysztof Szczurowski
Wieloletni Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej BRÓDNO.
Prosimy przyjąć najserdeczniejsze
podziękowania od emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych
w Oddziale Rejonowym Warszawa-Targówek PZERiI
za wspieranie naszej działalności przez wszystkie lata Pana pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Bródno’’
Dziękujemy za wieloraką, codzienną pomoc w naszej senioralnej działalności przez Dyrekcje Osiedli i Kluby Osiedlowe SM ,,Bródno’’, którą otrzymywaliśmy dzięki Pana przychylności.

Pozostając z wdzięcznością życzymy Panu dużo zdrowia i osobistego szczęścia.
Wyrazy szacunku w imieniu członków Oddziału przekazuje
Witold Harasim Warszawa Targówek

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.