Zespół Medialny pracuje 4 12 2009

Grudzień 7th, 2009 Wpisane w medialne, Zarząd O/R

Informacje ze spotkania Zespołu Medialnego

Zadania stałe:
1. Zespół Medialny chce swą działalnością przyczynić się do realizacji zasady jawności i kolegialności życia wewnątrzzwiązkowego
2. Prowadzi działalność informacyjną dla obecnych i nowych członków naszego Związku przez wydawanie gazetki NASZ GŁOS oraz prowadzenie zapisów na stronie internetowej O/R Związku
     WWW.pzeri-targowek.pl
3. Gromadzi na stronie WWW materiały archiwalne z życia naszego Oddziału
4. Jest istotnym narzędziem w przekazywaniu doświadczeń między kołami
5. Ustala zwyczajowy termin spotkań Zespołu na pierwszy piątek miesiąca

 O/R PZERiI Warszawa Targówek z dnia 4 grudnia 2009 roku, ul. Turmoncka 10 godz 11.

Bieżące zadania:
Poprawić dystrybucję gazetki – niestety ta sprawa nie jest najlepsza
Przegląd lokalnych gazet w celu tworzenia zapisu na stronie PISZĄ O NAS – początek został zrobiony – zapraszamy wszystkich członków do współpracy; dajcie znać, jeśli o nas piszą.
Stworzenie galerii zdjęć/archiwum – jest uruchomione tymczasowe fotoforum
Prezentacja strony internetowej na wystawie X lecia w Ratuszu wywołała wysoką ocenę ze strony władz okręgowych, samorządowych dzielnicowych i spółdzielczych. Podobna ocena spotkała prezentację historii O/R Targówek. Zaistniała możliwość przygotowania prezentacji poszczególnych kół
Postanowiliśmy przekazywać informacje o nas do gazet i instytucji oraz zachęcać do odwiedzania naszej strony związkowej aby stała się źródłem wiadomości o działaniu Związku

Ponieważ nie przyniosły odzewu propozycje z naszej strony, dlatego sami podjęliśmy działania :
Opracowanie antologii twórczości środowiska emeryckiego
– zostały przygotowane pierwsze dwa tomiki poezji i malarstwa naszych członkiń. Kolejne będą się ukazywać w miarę uzyskanych środków i możliwości druku.
Konkurs poetycki, malarski oraz fotograficzny na temat PIĘKNE JEST NASZE BRÓDNO oraz Konkurs fraszek 12 wierszy / 2×6, 3×4 /
– nie udało się rozpropagować konkursów, wpłynęły jedynie prace od koleżanek: Barbary Gutowskiej i Haliny Trybenek; można je oglądać na naszej stronie internetowej
– Prosimy Prezydium Zarządu o przyznanie stosownych nagród dla obu koleżanek

Podsumowanie

W roku 2009 regularnie, co dwa miesiące, ukazało się 6 numerów gazetki NASZ GŁOS
– do przygotowania numeru styczniowego nie otrzymaliśmy jeszcze materiałów
– Informujemy, że środki dotychczasowej działalności Zespołu Medialnego w sumie nie przekroczyły 300 PLN ( opłacenie funkcjonowania strony internetowej do lipca 2010 oraz zakup bindownicy). Otrzymaliśmy też provider do przenoszenia projektu gazety do drukarni wartości około 20 PLN. Chyba dla każdego jest jasne, że przy takich funduszach działalność Zespołu jest zagrożona. Prezydium Zarządu O/R przeznaczyło nam w bieżącym roku jedną ryzę papieru, natomiast o zakupie tonera i innych środków drukarskich, introligatorskich, fotograficznych nie mogliśmy nawet marzyć.
Od marca br działała tymczasowa strona O/R, a od sierpnia działa stała strona www.pzeri-targowek.pl   
Została przygotowana i dwukrotnie przedstawiona prezentacja historii powstania Oddziału Rejonowego PZERiI Warszawa Targówek
Utworzono fotoforum – pzeritargowek w Internecie jako archiwum zdjęć. Zgromadzono tam już ponad 450 zdjęć z życia seniorów. To wymaga czasu.
Przekazujemy informacje, zdjęcia dotyczące działalności Związku do innych mediów aby miały pełniejszy obraz naszej działalności. Szczególnie ciepłą współpracę nawiązaliśmy z Domem Kultury ŚWIT
Prosimy o spowodowanie umieszczenia informacji o istnieniu O/R PZERiI na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek przy organizacjach pozarządowych

***

– wydaje się, że warto już usprawnić działalność wydawniczo-informacyjną aby doświadczenia naszego pokolenia zachować dla następnych,
–  uzyskać nr ISBN
–  trudno wykonywać ten ogrom pracy całkowicie społecznie przeznaczając dodatkowo w tym celu jeszcze prywatne środki/ papier, drukarka, toner, komputer, programy, aparat foto, koszty transportu

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.