Zebranie Zarządu z Przewodniczącymi 19 05 2015 r

maj 19th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zebranie Zarządu z Przewodniczącymi 19 05 2015 r

Zgodnie z zaproszeniem z dnia 12 maja w dniu dzisiejszym  (19.05.15) odbyło się spotkanie Prezydium O.R. z Koleżankami i Kolegami Przewodniczącymi kół, komisji i zespołów.
W związku z upływem roku funkcjonowania w zmienionym składzie osobowym Prezydium podziękowało wszystkim Koleżankom i Kolegom którzy przyczynili się do naszej działalności w okresie ostatnich 12-tu miesięcy.
Omówiliśmy wyniki kontroli naszego Oddziału, przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną, która określając lapidarnie wypadła dla nas  dobrze. Dlatego Prezydium i ja osobiście dziękujemy bardzo: Prezydium w poprzednim składzie osobowym, Koledze Remigiuszowi Sikorze, Koleżance Kazimierze Owczarek, przewodniczącym kół, komisji i zespołów oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom którzy przyczynili się do dobrej oceny działalności naszego Oddziału. Omówiliśmy naszą bieżącą działalność i najbliższe planowane działania. W szczególności do spotkania w dniu 8 czerwca z Komisją Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych, Rady Dzielnicy. Ponadto przygotowania do ,,Kupały’’ w dniu 26 czerwca. Ze względu na konieczność wcześniejszego ustalenia liczby uczestników prosimy o  imienne zgłoszenia osób do  wzięcia udziału w ,,Kupale’’ do dnia 29 maja. Program i warunki uczestnictwa (analogiczne jak w  roku ubiegłym) wstępnie przedstawiliśmy na spotkaniu. Ostateczne ustalenia dot. programu i warunków dokonamy po ustaleniu liczby chętnych. Omówiliśmy także działalność Centrum Aktywności Seniorów PZERiI. Prosimy pilnie o zgłoszenie z kół osób chętnych do współdziałania z ,,Szefostwem’’ CAS, w szczególności na czerwiec kiedy to będzie nieobecna Kol. Zofia Waszkiewicz i Kol. Hania Sobótka pozostaje sama, przy założeniu funkcjonowania CAS od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00. Poinformowaliśmy także o zaproszeniu na posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i udziale naszych członków w tym posiedzeniu. Informację niniejszą prosimy traktować jako syntetyczną, nie opisującą naszej dwugodzinnej rozmowy, informacji i ustaleń. Koleżanki i Kolegów którzy wzięli udział w spotkaniu prosimy o przekazanie szczegółowych informacji o przebiegu i ustaleniach dokonanych na tym spotkaniu.
W imieniu Prezydium O.R.
Witold Harasim

image007

 

image001

image002

image003

image004

image005

image006

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.