Zebranie Zarządu Oddziału 9 05 2014

Maj 9th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Koleżanki i Koledzy
Prezydium Oddziału Rejonowego informuje, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu z porządkiem dziennym proponowanym przed zebraniem. Zarząd dokonał wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego. Na tą funkcję została zgłoszona jedna kandydatura, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Zarządu O.R. kol. Witolda Harasima. W głosowaniu kol. Witold Harasim został wybrany na funkcję Przewodniczącego Zarządu O.R.. Witold Harasim podziękował za obdarzenie Go zaufaniem i wybór na Przewodniczącego. Zwrócił się z prośbą o pomoc w pełnieniu tej funkcji do Wszystkich Państwa członków naszego Związku zrzeszonych w Oddz. Rej. Warszawa-Targówek, a w szczególności do wieloletnich funkcyjnych działaczy  Przewodniczącego Kol. Remigiusza Sikory, Koleżanki Kazimiery Owczarek, Koleżanki Zofii Kocoł, Koleżanki Danuty Wróblewskiej, Kolegi Zbigniewa Skrabskiego i wielu innych, których przepraszamy, że nie wymieniamy w tym komunikacie.
Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Zarządu O.R.. Na te funkcje zgłoszona została jedna kandydatura kol. Mieczysława Zakrzewskiego. Kolega Mieczysław Zakrzewski wyraził zgodę pod warunkiem że w Prezydium nie zostanie Mu powierzona odpowiedzialność za sprawy finansowo- księgowe i organizacyjne. W związku z tym że już przy zgłoszeniu kandydatury kol. Marka Zakrzewskiego zostały podkreślone Jego zasługi w prowadzeniu spraw tzw. medialnych otrzymał On zapewnienie, że w Prezydium Zarządu będzie odpowiadał za sprawy medialne i inne, ale nie za finansowo-księgowe czy organizacyjne.  W głosowaniu kol. Mieczysław Zakrzewski został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego. Od dnia dzisiejszego Prezydium Zarządu O.R. funkcjonuje w składzie:-
– Przewodniczący – Witold Harasim,
– Wiceprzewodniczący – Mieczysław Zakrzewski,
– Sekretarz – Hanna Szczekutek,
– Skarbnik – Marta Kwiecień.
O szczegółowym podziale obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Prezydium poinformujemy po kolejnych posiedzeniach Prezydium.
Do pełnego składu Prezydium – zgodnie z zapisem statutowym – pozostaje wybór jeszcze jednej osoby na funkcję Wiceprzewodniczącego. W związku z tym prosimy osoby chętne do pełnienia tej funkcji o zgłoszenie swojej zgody na kandydowanie. Mogą to być także Koleżanki i Koledzy którzy nie są członkami Zarządu, bo na dzień dzisiejszy Zarząd funkcjonuje w składzie 20 osobowym, istnieje zatem nie tylko możliwość wyboru jednej osoby na funkcję członka Zarządu, ale także po wyborze na Członka Zarządu wybrania tej samej osoby na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu O.R..
W punktach 5 i 6 porządku dziennego obrad Zarząd omówił sprawy bieżące i wolne wnioski. W szczególności przygotowań i zgłoszeń na kolejne wycieczki i ,,imprezy’’ o których informowaliśmy wcześniej i będziemy przypominać w kolejnych komunikatach.
Zarząd postanowił odbyć następne Zebranie Zarządu w dniu 25 czerwca o godzinie 12.00..
Szerzej o sprawach poruszonych i omawianych na dzisiejszym zebraniu Zarządu będziemy informować w kolejnych komunikatach i informacjach o pracy Prezydium Zarządu O.R..
W imieniu nas wszystkich w.w.  wybranych na funkcje w Prezydium Zarządu dziękujemy za zaufanie i prosimy zwłaszcza Koleżanki i Kolegów Przewodniczących kół, Przewodniczących komisji i zespołów oraz Wszystkich Członków w naszym Oddziale o wspieranie i pomoc w rozwijaniu naszej pożytecznej zarówno dla członków Związku jak i wszystkich Seniorów działalności.
Prezydium Zarządu O.R.

image002

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.