Z Zarządu Głównego PZERiI

kwiecień 27th, 2010 Wpisane w Społeczne, Zarząd O/R

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego
Warszawa – Targówek
20 kwietnia 2010 r

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy.
Niestety, obowiązki zawodowe uniemożliwiają mi uczestnictwo w tej uroczystości.
Szanownym gościom a zawłaszcza adresatom imprezy życzę dobrej zabawy, wielu wzruszeń i wrażeń godnych zapamiętania.
W imieniu własnym i całego Zarządu Głównego przekazuję wyrazy serdecznych podziękowań osobistościom pozazwiązkowym, którzy patronują obchodom i czynnie przyczynili się do ich zorganizowania.
Do należnych podziękowań dla Kierownictwa i aktywistów Oddziału za poniesione trudy organizacyjne dołączam życzenia dalszych owocnych działań w atmosferze satysfakcji, ludzkiej serdeczności i wdzięczności.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Elżbieta Arciszewska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.