Z prac Prezydium Zarządu O/R

Luty 10th, 2010 Wpisane w Zarząd O/R

Prezydium Zarządu skierowało pismo do Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Burmistrza o pomoc i wsparcie działań Prezydium przedstawiając konkretny plan działań na rok 2010. Mamy nadzieję, że uzyska on możliwość realizacji. Już w marcu jest wielka potrzeba wsparcia finansowego 12 spotkań wielkanocnych w kołach i Zarządzie. Potrzebne jest również zabezpieczenie funduszy na transport żywności.inż. R. Sikora

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.