Wpis 1001 – Zebranie Zarządu 29 08 2013

Sierpień 2nd, 2013 Wpisane w Ostatnie wpisy

Proszę o powiadomienie kol. Elżbieta Baranowska, Henryk Klaudel, i Tadeusz Kowalczyk  o zebraniu Zarządu 29 08 br Kazimiera Owczarek

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Zarządu,

Oddziału Rejonowego
Warszawa  Targówek

Zapraszam na posiedzenie Plenarne Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI, które odbędzie się w dniu 29.08.2013r. (czwartek) o godzinie 1300   w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy – DYREKCJA przy ul. Św. Wincentego 85  z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
Sprawy  osobowe  zgodnie z Uchwałą III Zjazdu Delegatów O/R
– uzupełnienie składu do 21 osób,
Sprawy organizacyjne pracy Zarządu i Prezydium O/R,
Informacja z działalności Prezydium  Zarządu  do dnia  28.08.2013r ,
Stan gospodarki  finansowej w Oddziale na dzień 28.08.2013r.
Plan pracy Zarządu i Oddziału do 31.12.2013r.,
Wnioski na XII Okręgowy Zjazd Delegatów O/O w Warszawie.
Dyskusja.
Podjęcie uchwał.
Sprawy bieżące i wolne wnioski,
Zamknięcie obrad

Protokół z poprzedniego Plenum Zarządu,  znajduje się do wglądu Członków Zarządu w Sekretariacie Prezydium.

Przewodniczący  Zarządu O/R Warszawa Targówek Inż.  Remigiusz  Sikora

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.