Wiersz Jana Kulika

Marzec 11th, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

Przedstawiamy nowy wiersz kol. Jana Kulika prezentowany na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Kole nr 2

O WIOŚNIE

Co się stało z mroźną zimą?
Biała szata śniegu znika.
Słońce wstaje coraz wcześniej,
Wolniej dzień za dniem umyka.

Powróciła do nas wiosna,
W dzień dwudziesty pierwszy marca.
Przyszła jakaś obrażona,
Nie chce nam ogrzewać starca.

Co się dzieje droga wiosno?
Wszystko budzi się do życia.
Nocą zimny wiatr szaleje,
I mróz czai się z ukrycia.

Zbudź się w końcu miła wiosno!
Bądź pogodną i radosną.
Ogrzej te poranne mgły!
Przecież zima już nie rządzi,
Gdzieś daleko sobie błądzi.

Teraz rządzisz ty!
  Jan Kulik   Warszawa dnia 11.03.2010

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.