Wiadomości z Zarządu

Listopad 8th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Witam serdecznie
W imieniu Prezydium Zarządu OR i własnym bardzo dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszych kół którzy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora w dniu 27.10.2017. To nasze szczególne seniorskie święto w czasie którego mamy także szczególną okazję spotkać się z podmiotami i osobami wpierającymi naszą związkową działalność i seniorów jako osoby fizyczne. Dlatego powinniśmy traktować udział w tym święcie jako nasz osobisty, seniorski obowiązek i okazję do wyrażenia szacunku dla gości przybyłych na to nasze święto. W tym roku jak zwykle przybyło wielu gości, którym serdecznie raz jeszcze dziękujemy za wszystko co czynią na rzecz seniorów. Szczególnym wydarzeniem była część uroczystości poświęcona 15-leciu wydawania gazetki ,,Nasz głos’’. Prezydium raz jeszcze dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy czynnie przyczynili się do wydawania tej naszej gazetki w okresie minionego 15-lecia. Bardzo serdecznie dziękujemy władzom samorządowym naszej Dzielnicy za: przekazanie nam egzemplarza wydania wszystkich numerów gazetki ,,Nasz głos’’ z okresu 15-tu lat, przekazanie nam okolicznościowej statuetki od Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz okolicznościowej statuetki od Zarządu Dzielnicy. Dzień 27.10.2017 był także dniem inauguracji obchodów Dnia Seniora obchodzonych w skali kraju wspólnie przez PZERiI oraz ZUS w wyniku podpisanego w tej sprawie porozumienia. Stąd także obecność na naszej uroczystości Pani Bogusławy Kosińskiej-Wencel z II Oddziału ZUS.
W załączeniu przesyłam także listy okolicznościowe od:-
– Przewodniczącej Zarządu Głównego PZERiI
– Marszałka Województwa Mazowieckiego
– Dyrektora II Oddziału ZUS.

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego

List od Dyr. II Oddz. ZUS

List od Przew. ZG PZERiI

Ze Związkowym pozdrowieniem
Witold Harasim Przewodniczący Zarządu O.R.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.