Spotkanie z Przewodniczącą ZG i zasłużonymi członkami Związku

kwiecień 24th, 2013 Wpisane w Ostatnie wpisy

Otrzymaliśmy komunikat::

W SPOTKANIE ZARZĄDU O/REJONOWEGO Z PRZEWODNICZĄCĄ ZWIĄZKU PANIĄ ELŻBIETĄ ARCISZEWSKĄ I ODZNACZONYMI ZŁOTYMI HONOROWYMI ODZNAKAMI ZWIĄZKU ZASŁUŻONYMI DZIAŁACZAMI ODDZIAŁU

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu O/R z Przewodniczącą Związku Panią Elżbieta Arciszewską i z odznaczonymi Kol. Kol. Złotymi Honorowymi Odznakami PZERiI.
Przewodniczący Oddziału inż. Remigiusz Sikora w imieniu wszystkich zebranych serdecznie powitał Panią Elżbietę Arciszewską Przewodniczącą Związku wręczając Pani Przewodniczącej wiązankę kwiatów i przedstawił wszystkich uczestników spotkania. Na tym spotkaniu Pani Przewodnicząca  po powitaniu odznaczyła Dużą Złotą Honorową Odznakę Związku za wybitne osiągnięcia dla  Związku, Przewodniczącego Zarządu Oddziału inż. Remigiusza Sikorę, a następnie 14 zasłużonych działaczy Oddziału, oklaski długo nie milkły,  inż. Remigiusz Sikora w imieniu i wszystkich odznaczonych podziękował za osobiste uczestnictwo Pani Przewodniczącej w tym spotkaniu podkreślając, iż jest to dla nas i całego Oddziału wielkie wyróżnienie. Pani Przewodnicząca w krótkim wystąpieniu poinformowała o pracy Jej i całego Zarządu Głównego, dla całego środowiska, a następnie poinformowała zebranych o bardzo wysokiej ocenie pracy Zarządu i całego Oddziału Warszawa Targówek przez Zarząd Główny, podkreślając, że Oddział jest jednym z najlepszych Oddziałów w całym Związku. Podziękowano serdecznie za taką wspaniałą informację burzliwymi oklaskami. Całe spotkanie przebiegało w miłej ciepłej atmosferze.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.