Tematy zebrania Zarządu 26 02 2016

Luty 10th, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Tematy zebrania Zarządu 26 02 2016

Koleżanki i Koledzy członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI Warszawa Targówek

Koleżanka Teresa Jóżwiak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej O.R.

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący kół

Informuję, że Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego postanowiło zwołać Plenarne Zebranie O.R. na dzień 26 lutego 2016 roku na godzinę 11-tą w siedzibie O.R. przy ul. Prałatowskiej 4.

W związku z powyższym zapraszam na to posiedzenie z proponowanym, następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

  2. Sprawy organizacyjne.

  3. Przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania preliminarza budżetowego Oddziału Rejonowego w roku 2015

  4. Przyjecie sprawozdania z działalności ZKP w 2015 r

  5. Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2016 rok.

  6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału Rejonowego w 2015 roku.

  7. Przyjęcie planu działalności Oddziału Rejonowego na 2016 rok.

  8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.