Sympatyczny gest

Czerwiec 29th, 2012 Wpisane w Ostatnie wpisy

Członkowie Koła nr 2, na swoim ostatnim, przedwakacyjnym spotkaniu podziękowali kol. Annie Caban – autorce scenariusza „‚Wesele Kupały.” Dzięki tej inscenizacji Koło otrzymało pierwsza nagrodę w konkursie wokalnym.

Pejzaże to obrazy kol. Haliny Trybenek, które otrzymaliśmy w ramach nagród

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.