Światowy Dzień Zdrowia

Kwiecień 15th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniach 07 – 10 kwietnia br. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Oddziałem Rejonowym Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował uroczyste obchody Światowego Dnia Zdrowia na terenie Dzielnicy Targówek. 
W przychodniach należących do SZPZLO Warszawa Targówek były prowadzone codziennie punkty konsultacyjno – profilaktyczne. Z porad dietetyka, pielęgniarki kardiologicznej  i diabetologicznej oraz badań poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia, skorzystało ponad 500 osób, w tym duża liczba seniorów.
Bardziej szczegółowa, ukierunkowana na konkretne problemy wiedza była przekazywana podczas wykładów. Prowadzili je lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w ZOZ – ie. Słuchaczami byli nasi seniorzy i pracownicy medyczni ZOZ – u.

Głównym wydarzeniem uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia było Forum Zdrowia zorganizowane w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek. Głównym tematem Forum była struktura służby zdrowia na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Forum Zdrowia otworzył wykład Dyrektora SZPZLO Warszawa Targówek Marcina Jakubowskiego. Prezentacja przybliżyła uczestnikom specyfikę systemu zdrowotnego funkcjonującego w Polsce, mającego istotny wpływ na ilość, jakość i zakres udzielanych usług medycznych. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jakie jest miejsce w tym systemie Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentu, Burmistrza Dzielnicy, Dyrektora ZOZ-u i w końcu, jakim rodzajem społecznej odpowiedzialności powinni cechować się sami pacjenci. Dyrektor Marcin Jakubowski opisał między innymi zakres kompetencji i możliwości wszystkich podmiotów związanych z publiczną służbą zdrowia.
Następnie głos zabrali: Burmistrz Dzielnicy Targówek Pan Sławomir Antonik, Przewodnicząca Rady Społecznej SZPZLO Warszawa Targówek Pani Joanna Mroczek, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy Pan Paweł Chęciński, Koordynator ds. Osób Starszych  i Niepełnosprawnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek Pani Małgorzata Klimaszewska, Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Pani Kazimiera Owczarek oraz Wiceprzewodniczący tej samej organizacji Pan Witold Harasim.
W swoich wypowiedziach prelegenci skupili się na realizowanych przez siebie zadaniach i wyzwaniach, które przed nami wszystkimi stoją. Wnioski, były pozytywne, choć istnieje świadomość potrzeby nieustannej pracy na rzecz rozwoju usług profilaktyczno–zdrowotnych publicznej służby zdrowia. Wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy oraz otwartość przy konstruowaniu i realizacji nowych projektów. Pierwszym z nich będą grupy wsparcia dla osób z problemami kardiologicznymi i diabetologicznymi. Niezwykle ciekawa była dyskusja, podczas której każdy ze słuchaczy mógł podzielić się swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.