Spotkanie Zespołu medialnego

Wrzesień 15th, 2009 Wpisane w Ostatnie wpisy, Zarząd O/R

Dnia 14 wrzesnia w lokalu Zwiazku przy ul. Turmonckiej 10 odbyło się spotkanie zespołu medialnego
Propozycja programu działania Zespołu Medialnego O/R PZERiI Warszawa Targówek przedstawiona na spotkaniu w dniu 14 września 2009 roku

1. Zespół Medialny chce swą działalnością przyczynić się do realizacji zasady jawności i kolegialności życia wewnątrzzwiązkowego
2. Prowadzi działalność informacyjną dla obecnych i nowych członków naszego Związku przez wydawanie gazetki NASZ GŁOS oraz prowadzenie zapisów na stronie internetowej O/R Związku
     WWW.pzeri-targowek.pl
3. Gromadzi na stronie WWW materiały archiwalne z życia naszego Oddziału
4. Jest istotnym narzędziem w przekazywaniu doświadczeń między kołami
5. Ustala stały termin spotkań Zespołu na pierwszy piątek m-ca godz 11

Najbliższe zadania:
1. Poprawić dystrybucję gazetki – odpowiedzialni wszyscy członkowie zespołu
2. Przegląd lokalnych gazet aby tworzyć zapis na stronie PISZĄ O NAS
3. Stworzenie galerii opisanych zdjęć/archiwum
4. Prezentacja strony internetowej na wystawie w Ratuszu, komp + monitor
5. Poprawa w gromadzeniu materiałów do naszej gazety

Wnioski do Kom. Kultury
1. Opracowanie antologii twórczości środowiska emeryckiego
2. Konkurs poetycki, malarski oraz fotograficzny na temat PIĘKNE JEST NASZE BRÓDNO, ZACISZE, TARGÓWEK
3. Konkurs fraszek 12 wersów / 2×6, 3×4

Do Zarządu O/R
1. Prosimy o zabezpieczenie funduszy na działalność Zespołu do końca bieżącego i na następny rok/ opłaty za serwer strony WWW, materiały biurowe, delegacje, itp…
2. Sugerujemy konieczność posiadania komputera z dużym monitorem do przeprowadzania różnych prezentacji, np. geograficznych, kulturowych

Obecni: Mieczysław Zakrzewski koło 2, Halina Trybenek koło 4, Jerzy Pecura koło 6, Barbara Rosłońska koło 1, Teresa Delegacz koło 15

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.