Spotkanie zespołu medialnego 5 04 2018 r.

kwiecień 6th, 2018 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dnia 5 04 2018 r w lokalu Zarządu Oddziału W-wa Targówek odbyło się spotkanie poświęcone bieżącym sprawom medialnym naszego Związku.

Uczestniczyli przedstawiciele kół Oddziału / nieobecny przedstawiciel Koła nr 3/. Lista w załączeniu.

  • Przewodniczący Witold Harasim poinformował o możliwości powstania pracowni komputerowej i zaproponował tematy jej pracy oraz zaapelował aby na IV Zjazd w czerwcu br. koła przygotowały wystawę twórczości.
  • W temacie prezentacji na Dzień Inwalidy przyjęto 13 kwietnia br. jako ostateczny termin przyjęcia materiałów do prezentacji oraz do gazetki / do 10 zdjęć + opisy 1 lub 2 zdaniowe/ ukazujące działalność swojego koła.
  • Planujemy, że gazetka Nasz Głos ukaże się 27 kwietnia podczas uroczystości Dnia Inwalidy w DK Świt
  • Opiekę nad wystawą w holu DK Świt tablic ukazujących życie kół oraz twórczość przejmie Hanna Sobótka + Grażyna Okrasa. Koła winne są skontaktować się z w/w koleżankami aby uzgodnić co będą przedstawiać.
  • Obsługę foto 12 04 z Dnia Zdrowia dla gazetki wykona Lodzia Krzęczko
  • Kol. Elżbieta Woińska zaoferowała swoją pomoc przy redagowaniu gazetki Nasz Głos
  • Oczekujemy również na informacje o działalności naszych członków w życiu Dzielnicy, Rady Seniorów, DKDS, bibliotece. spotkań w Rampie itp…
  • Nie zdążyliśmy omówić sprawy przygotowania materiałów informacyjnych Związku

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.