Spotkanie Zarządu z Przewodniczacymi Kół 4 XII 2014 r.

Grudzień 4th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Spotkanie Zarządu z Przewodniczącymi Kół 4 XII 2014 r.

 1. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kół: nr 1,2,3, 4, 6, 9, 10,11, 15. Obecny członek Zarządu Okręgowego  inż. Remigiusz Sikora kliknij
 2. Brak przedstawicieli Kół nr 5 oraz 7.
 3. Omawiano:
 • Kol. Marta Kwiecień przedstawiła zasady rozliczania działalności przez koła oraz uwagi dotyczące preliminarza budżetowego
 • Przewodniczący Kół zostali zobowiązani do przedstawienia do 30 grudnia ankiety sprawozdawczej zawierającą:
  a. imienny wykaz osób skreślonych z listy członków Koła oraz nowoprzyjętych
  b. inwentaryzację środków w dyspozycji Koła
  c. przedstawienie, czym zajmowało się Koło?
 •  Zaplanowano posiedzenie plenarne Zarządu na 23 stycznia 2015 r. o godz 11
 • Został przedstawiony ramowy projekt zadań Oddziału
 •    RAMOWY PROJEKT DZIAŁAŃ ODDZIAŁU W 2015 R
 • W okresie styczeń, luty i marzec przewidujemy zabawy karnawałowe w kołach oraz spotkania okolicznościowe jak na przykład Dzień Babci i Dziadka.
 • Prezydium Zarządu przeprowadza akcję sprawozdawczą.
 • W miesiącu marcu/ kwietniu przeprowadzamy akcję spotkań wielkanocnych w każdym kole, a w zależności od pogody i zainteresowania – Powitanie wiosny
 • Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy,
 • Maj – czerwiec to organizacja wycieczek: po Warszawie oraz Mazowszu i w miarę środków dalszych.
 • Całoroczna organizacja turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.
 • W czerwcu planujemy plenerowe warsztaty artystyczne dla naszych twórców malujących, haftujących itp oraz poetów
 • Dzień Kupały
 • Koniec sierpnia – liczny udział w imprezie Pożegnanie lata
 • Od sierpnia do końca października nadal będą organizowane różne wycieczki
  Spotkania w kołach, imprezy plenerowe, pikniki np. grzybowy z ogniskami i zabawami.
 • W listopadzie chcemy zorganizować doroczne obchody Światowego Dnia Seniora w Domu Kultury „Świt” według znanego scenariusza wraz ze spotkaniem integracyjnym dla Przyjaciół i Sponsorów naszego Oddziału.
 • W grudniu planujemy akcję spotkań świąteczno noworocznych w Kołach
 • Zabawy na śniegu

Działania i Sprawy wymagające szczególnego zaangażowania

 • Będziemy szukali sposobu na ponowne prowadzenie akcji pozyskiwania żywności i jej rozprowadzania dla naszych członków. Widzimy problem kosztów transportu z Fundacji „Bank Żywności SOS”.
 • Poszukujemy rzeczowych i finansowych rozwiazań dla wspierania działań Oddziału.
 • Rozwijanie efektywności działania Zespołów Prezydium Zarządu
 • Wzbogacanie bazy sprzętowej Telewizji Seniorów
 • Stała współpraca z OSiR w sprawie korzystania grup seniorskich z pływalni oraz z SZPZLO Warszawa Targówek
 • Podjęcie i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi.i samorządowymi.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalno – artystycznych członków poprzez organizację warsztatów w nowym lokalu przy ul. św. Wincentego 85
 • Planujemy komputeryzację Oddziału

image004 image003 image002 image001

 

 • W toku dyskusji uczestnicy spotkania dodali jeszcze inne projekty zadań dla kół jak np. Walentynki, Dzień Kobiet, Meżczyzn, organizacja wakacji w Parku Bródnowskim, Wiecha, wydarzenia patrotyczne i inne.
 • W innym punkcie zgodzono się, że na terenie Targówka  tylko Zarząd Oddziału Rejonowego ma prawo do reprezentowania Oddziału.Pojedyńcze inicjatywy organizacyjne bez uzgodnienia z Oddziałem sa bezprawne i nadużyciem imienia Związku. W tej sprawie ma być przeprowadzona akcja informacyjna.
 • Kolejną propozycją dla Zarządu jest stałe szkolenie skarbników aby finanse kół były przejrzyste, zrozumiałe i zgodne z zasadami współpracy.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.