Spotkanie z Przewodniczącymi Kół

kwiecień 7th, 2010 Wpisane w Kulturalne, medialne, Zarząd O/R, Żywność

W lokalu Zarządu byśmy się nie zmieścili i dlatego przenieślismy się w gościnne progi klubu LIRA.

  • Najważniejszym tematem było zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji rozdziału żywności. Sprawozdawczość ma być prowadzona zgodnie ze wskazówkami Banku i przechowywana przez 5 lat.
  • Komisja Kultury zbiera się 9 kwietnia godz 11 30
  • Zespół Medialny zbiera się 16 kwietnia godz. 11
  • Przewodniczący inż. Remigiusz Sikora zapoznał zebranych z trudną sytuacją dotyczącą dotacji dla Związku, zaapelował o ożywienie pracy Komisji ds niepełnosprawnych, wspomniał o obiecanych przez Ratusz autokarach na Dzień Kupały. Wycieczki, jesli będą, to raczej jako nagrodowe dla aktywnych.
  • Dzień Inwalidy 23 kwietnia w DK ŚWIT, rozdano zaproszenia

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.