Spotkanie z poezją i muzyką

Grudzień 10th, 2009 Wpisane w Kulturalne

 Kolejny raz seniorzy z naszych kół emeryckich 

brali udział w wieczorku poezji i muzyki organizowanych w Domu Kultury ZACISZE. W pewnym momencie spotkanie nabrało charakteru zupełnie rodzinnego, gdy swą twórczość przedstawiali poeci różnych pokoleń z dwóch rodzin poetyckich. Przerwy w recytacjach wypełnili młodzi artyści wprowadzając słuchaczy  w świat dawnych melodii w aranżacjach jazzowych. Byli to: Zofia Pieniak, Sebastian Lewicki oraz Krzysztof Matuszak. Na zakończenia zagrali nam fragmenty Misterium Nowolipskiego.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.