Spotkanie Przewodniczących Kół

Maj 7th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Witam serdecznie Panie i Panów !
Informuję, że zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Zarząd Rejonowy w dniu 28 kwietnia odbyliśmy w dniu dzisiejszym spotkanie z Państwem Przewodniczącymi kół, poświęcone przede wszystkim przygotowaniu zebrania Zarządu w dniu 09 maja (najbliższy piątek) o godz. 12.00 w siedzibie O.R. ul. Turmoncka 10. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom Przewodniczącym za obecność wszystkich kół z wyjątkiem koła nr 7. Ale szczególnie dziękuję za bardzo rzeczowe, konstruktywne i w dobrej atmosferze przeprowadzone rozmowy, zarówno na temat przygotowania zebrania Zarządu jak i na wiele ważnych tematów i problemów. Rozmowy te są potwierdzeniem nie tylko tego, że koła są najważniejszym ogniwem Związku, ale także tego że Państwo Przewodniczący kół z troską o dobro Związku chcą się zajmować wszelkimi problemami z jakimi niestety przychodzi nam się razem borykać.
W tym duchu bardzo proszę Koleżanki i Kolegów Przewodniczących kół którzy są członkami Zarządu o obecność na piątkowym zebraniu Zarządu, a tych którzy nie są członkami Zarządu zapraszam na to zebranie i proszę o ,,dopilnowanie” obecności członków Zarządu z Waszych kół.
Także tą drogą kieruję zaproszenie na w.w. piątkowe Zebranie Zarządu do Kol. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Jóżwiak.
Przy okazji przesyłam wstępne informacje dot. wyjazdu w dniu 23 czerwca do Kamieńczyka na ,,Święto Kupały’’. Koszt od osoby zamierzamy zamknąć kwotą od 40 do 50 zł. w zależności od tego czy będziemy mieli 2 czy 3 autokary. Co do ilości osób z kół to myślę że w piątek na zebraniu Zarządu podamy ile (mniej, więcej) osób można zgłosić z poszczególnych kół w terminie do końca maja.
Pozdrawiam
Witold Harasim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.