Spotkanie Komisji Kultury z 2015-01-08 z Przewodniczącymi Kół

Styczeń 12th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Notatka ze spotkania Komisji Kultury z  2015-01-08 z Przewodniczacymi Kół Tematy: Ocena zamknięcia bilansu roku 2014 Otwarcie lokalu Centrum Aktywności Seniorów  PZERiI Przewodniczący Zarządu Witold Harasim podziękował zapomoc w uzyskaniu mandatu radnego. Koleżanka Marta przedstawiła informacje dotyczące bilansu roku 2014. Bilans zamyka się wynikiem dodatnim. Szczegóły  przedstawione będą  po zakończeniu sprawozdania do Oddziału Okręgowego. Komisja Kultury przedstawiła program uroczystości otwarcia Centrum Aktywności Seniorów PZERiI Omówiono ilość zaproszonych gości Zostaną przygotowane podziękowania dla osób które przyczyniły się do urządzenia tej siedziby: Osoby do podziękowania: Prezes Spółdzielni RSM Praga, AMRIT KEBAB – Justyna ABDULLOH, Miszewski Krzysztof,  Antoni Kościuk, Marian Gąsiorowski, Dorota Kozielska – Zostały przedstawione propozycje  programowe  jakie przewidywane są w tej siedzibie . Zajęcia manualne –recytatorskie, próby chóru, spotkania koła nr 2, spotkania miłośników brydża, szachów. Przedstawione propozycje były skierowane do wszystkich uczestników kół . Uzgodniono, iż na otwarcie ma być przygotowana wstęga biało czerwona, nożyczki oraz szyld PZERiI. Omawiano w jakiej formie ma być poczęstunek. Przedstawiono informacje dotyczące wpłat na wyjazd do Portugali w 3 transzach

IMG_2166 IMG_2167 IMG_2169 IMG_2170

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.