Powstawanie Oddziału Białołęka

październik 2nd, 2009 Wpisane w Zarząd O/R

Powstawanie Oddziału Rejonowego PZERiI  Warszawa Białołęka

Białołęka jest nową, prężnie rozwijającą się dzielnicą Warszawy. Powstają piękne osiedla a wokół tworzy się cała infrastruktura. Dzielnice zamieszkuje ponad 79 tysięcy mieszkańców. I choć przede wszystkim są to ludzie młodzi to pokaźną liczbę 6 tysięcy stanowią emeryci. Tę grupę społeczną należy w szczególny sposób otoczyć opieką. Trzeba prowadzić takie działania by zaktywizować samych emerytów do rozwiązywania trudnych problemów, z jakimi borykają się, poprzez promowanie różnych form działalności.

Na terenie naszej dzielnicy działa 5 kół ( nr 9, 11, 12, 13, 14 ) PZERiI zrzeszających ponad 500 członków. Z inicjatywy koła nr 13 padła propozycja utworzenia na terenie Białołęki nowego oddziału Związku. Odbyło się wiele rozmów, dyskusji i spotkań w białołęckich kołach.

Z taką propozycją wystąpiliśmy też do Urzędu Dzielnicy Białołęka. Już na wstępie mieliśmy wielu sojuszników tej koncepcji. Bardzo wspierał nas i doradzał Pan Burmistrz Andrzej Opolski, Pan Przewodniczący Rady Dzielnicy Paweł Tyburc. Duże poparcie mieliśmy z takich Wydziałów jak: Wydział Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Popierali nasze przedsięwzięcie Radni: Dariusz Ostrowski, Piotr Oracz, Andrzej Półrolniczak.

Dużą pomoc otrzymaliśmy od Zarządu PZERiI Okręgu Warszawa, a w szczególności od Pana Przewodniczącego Zarządu Janusza Czyża.

Mając tak duże wsparcie i akceptację przystąpiliśmy do konkretnego działania. W maju Br, we wszystkich kołach białołęckich odbyły się walne zabrania członków, na których zostały podjęte uchwały dotyczące oddzielenia się od Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek i utworzenie nowego Oddziału Rejonowego Warszawa Białołęka. Na zebraniach wybrano delegatów w proporcji 1 delegat na 10 członków koła. W sumie wybrano 45 delegatów. Z nich utworzono Grupę Inicjatywną.

Po konsultacjach z Zarządem Okręgu PZERiI Grupa Inicjatywna rozpoczęła działania. Ustalono termin Walnego Zebrania Delegatów – 14 października 2009r, na którym zostanie powołany Oddział Rejonowy Warszawa Białołęka oraz jego Zarząd. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Warszawa Białołęka przy ul. Modlińskiej

Grupa Inicjatywna

v-ce Helena Szczech

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.