Powstanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Kwiecień 12th, 2013 Wpisane w Ostatnie wpisy

Informujemy, że na podstawie Programu Współpracy m. st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została powołana Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego przy Zarządzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Wniosek o powołanie komisji złożyło 5 organizacji :

 • 1) Fundacja Twórczego Rozwoju Dziecka „Tintillo”
 • 2) Stowarzyszenie „Aktywne Zacisze”,
 • 3) Stowarzyszenie „Wikimedia Polska”,
 • 4) Fundacja Wspierania i Aktywizacji Rodzin „Mamy moc”
 • 5) Fundacja „Heredis”.                  S W Ratusz

 

19.02.2013r. odbyło się zebranie założycielskie DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO w Sali Konferencyjnej Ratusza Dzielnicy Targówek. Na którym powołano do życia DZIELNICOWĄ KOMISJĘ DIALOGU SPOŁECZNEGO i jej PREZYDIUM. W skład Prezydium wybrano naszą Koleżankę Wiceprzewodniczącą Zarządu Kazimierę Owczarek, desygnowaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego i rekomendowaną przez Przewodniczącego Zarządu Inż. Remigiusza Sikorę.  RS

 Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego  są gremiami inicjatywno – doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.
Do zadań komisji w szczególności należy:

 •      konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy w zakresie działalności danej komisji;
 •  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi, oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych;
 • delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
 • współpraca z dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 • występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP), komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.

W skład dzielnicowej Komisji może wejść po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji, praca w Komisji i Prezydium ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia. Posiedzenia Komisji są jawne i otwarte.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.