Powstał Oddział Warszawa Białołęka

październik 16th, 2009 Wpisane w Zarząd O/R

 

Dzień 14 października 2009 wtapia się w historię rozwoju jednej z najnowszych dzielnic Warszawy – Białołęki. Tego dnia w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, w Sali konferencyjnej odbyło się walne zebranie delegatów kół białołęckich Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w celu powołania nowego Oddziału Rejonowego Warszawa Białołęka oraz jego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W obecności Burmistrza Dzielnicy Jacka Kaznowskiego, Wiceburmistrza Andrzeja Opolskiego, Przewodniczącego PZERiI Okręgu Warszawa Janusza Czyża, Pani Naczelnik Wydziału Kultury Małgorzaty Kozieł, Przedstawicielki Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Grażyny Kolasińskiej, prezesa Spółdzielni PRAGA Andrzeja Półrolniczaka, Przewodniczącej Komisji Kultury O/R oraz Pani Sekretarz O/R Warszawa Targówek Pań Marianny Ostaszewskiej i Urszuli Wolańskiej oraz niżej podpisanego Marka Zakrzewskiego, redaktora gazetki NASZ GŁOS, delegaci powołali Oddział Rejonowy PZERiI Warszawa Białołęka. Zostały wybrane władze oraz Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Zarządu Rejonowego PZERiI Warszawa Białołęka wybrano Ludwika Kosiaka. Podczas okolicznościowych przemówień Burmistrz Jacek Kaznowski zapewnił zebranych delegatów o swojej życzliwości dla seniorów aby mogli lepiej rozwijać działalność i mieli zawsze otwarte serca. Wiceburmistrz Andrzej Opolski wspomniał o realizacji zamysłu, aby każda organizacja miała na terenie Białołęki swoje regionalne przedstawicielstwo. Mimo, że Białołęka należy do najmłodszych Dzielnic, jednak 7-8% stanowią ludzie starsi, którym należy się szacunek. _”..  to Wy stworzyliście obecny standard życia. Należy się Wam wypoczynek, a my Wam służymy i pomagamy”. Wspomniał o rozwijanych domach pomocy socjalnej. Pan Prezes Spółdzielni PRAGA Andrzej Półrolniczak przypomniał, że jako radny jest zainteresowany by przekazać coś optymistycznego, chce aby ludzie starsi czuli się dobrze. Jesień życia nie musi być smutna. To dobry czas na radości i zabawy. Wspomniał o remoncie w klubie ARKONA. Janusz Czyż, Przewodniczący Okręgu Warszawa zauważył, że 100% obecność delegatów, zgodne głosowania, są dobrym prognostykiem dla działalności Zarządu świadczącym o integrowaniu środowiska emeryckiego. W imieniu Zarządu O/R Warszawa Targówek zabrała głos kol. Marianna Ostaszewska, która przyłączając się do gratulacji przypomniała słowa Elizy Orzeszkowej.- Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne oraz Jana Pawła II – Doskonałość nie polega na tym aby wiele czynić, ale aby to co się czyni, czynić dobrze.

Podczas konstytuowania się Oddziału Rejonowego uczestnicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek przy kawie i herbacie.

15 10 Marek Zakrzewski Zespół medialny O/R W-wa Targówek

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.