Posiedzenie Zarządu

Kwiecień 2nd, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 1 kwietnia (nie był to Prima Aprilis) odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego  w składzie rozszerzonym o przewodniczących kół. Na spotkaniu Pani Kazimiera Owczarek Przewodnicząca Oddziału Rejonowego poinformowała, że zrezygnowaliśmy z pomieszczeń  w budynku biblioteki przy ul. Św. Wincentego 85, ponieważ do końca marca nie uzyskaliśmy pozwolenia na wykonanie niezbędnych prac remontowych, a w związku z tym opłacanie czynszu  za ten lokal stało się dla Oddziału Rejonowego niecelowe i zbyt kosztowne.
Ponadto Pani Owczarek poinformowała, że stan finansów Oddziału jest niezadowalające, dlatego planowane spotkanie wielkanocne zarządu nie odbędzie się.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.