Posiedzenie Zarządu O/R W-wa Targówek

październik 27th, 2009 Wpisane w medialne, Zarząd O/R

27 października 2009r. o godz. 1100 w Spółdzielczym Domu Kultury LIRA przy ul. Łojewskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego W-wa Targówek z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
3. Informacja z działalności Prezydium w okresie od 28 lutego do dnia 26 października br.
4. Stan organizacyjny Oddziału i Zarządu na dzień 26 października 2009r.
Propozycja Preliminarza na rok 2010
Plan i zadania działania Oddziału i Zarządu do końca roku.
5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwał,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

W posiedzeniu brała udział przestawicielka Oddziału Warszawa Pani Płudowska, zajmujaca się w Okręgu sprawami finansowymi.
Uczestnicy spotkania wysłuchali obszernego sprawozdania z prac Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  Przybliżone zostały zasady finansowe. Wątpliwości  były  wyjaśniane  podczas dyskusji.  Sprawozdania przyjęto.

W najbliższych planach Prezydium przewiduje organizację Dnia Seniora 20 listopada w kinie ŚWIT, ANDRZEJKI w Kamieńczyku, akcję żywnościową  oraz spotkania świąteczne. Spodziewane jest uruchomienie pracowni komputerowej oraz pracy artystycznej. Wspomniano o spotkaniach brydżowych.

W ostatnim punkcie spotkania kol  Zakrzewski przypomniał działania Zespołu Medialnego jak:  prowadzenie strony internetowej, gazetki NASZ GŁOS, opracowanie prezentacji historii O/R i wielu innych działań prosząc o zabezpieczenie funduszy na dalszą działalność.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.