Podziękowanie

Sierpień 16th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom którzy mimo upałów i ,,obowiązków’’

wakacyjnych wzięli udział w uroczystych spotkaniach z okazji 71-wszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 95-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Szczególne podziękowania przekazuję Komisji Medialnej.

Imienne podziękowania niech zechcą przyjąć Koledzy: Marek Zakrzewski,
Jurek Niewęgłowski oraz Koleżanki: Bożenka Ołdak, Zosia Baryczka i Danusia Ziębińska.

W imieniu Prezydium O.R. bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom przewodniczącym

kół za imienne zgłoszenia uczestników ,,Pożegnania lata,, przygotowywanego na 28

sierpnia na godz. 16,30. Mamy już ,,komplet’’ i pozostaje nam się tylko dobrze

przygotować i zaprezentować na tym już tradycyjnym ,,fajnym’’ spotkaniu. Dziękujemy

tym kołom które zgłosiły imiennie osoby odpowiedzialne z danego koła za przygotowanie

i uprzątnięcie miejsca spotkania oraz osoby upoważnione do odbioru tzw. poczęstunku

dla danego koła. Te koła które jeszcze nie zgłosiły imiennie osób odpowiedzialnych

(upoważnionych) prosimy o zgłoszenia w  rozpoczynającym się  tygodniu.
Pozdrawiam
Witold Harasim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.